Kultura

Novi projekat Ministarstva kulture: Za „Kreativnu CG“ u ovoj godini 147.000 eura

„Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020“ naziv je četvorogodišnjeg programa Ministarstva kulture koji je usvojen na jučerašnjoj sjednici Vlade, a za koji će samo u 2017. godini iz aktuelnog budžeta Ministarstva kulture i partnerskih institucija biti izdvojeno 147.000 eura.
Novi projekat Ministarstva kulture: Za „Kreativnu CG“ u ovoj godini 147.000 eura
Portal AnalitikaIzvor

- Programom se afirmišu savremene nacionalne i međunarodne politike multukulturalnosti i interkulturalnosti. Njime se dodatno afirmišu oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kulturne baštine, kulturne diplomatije, kulturnog turizma, kreativnih industrija i naučno-istraživački rad u polju kulture, kulturne istorije i kulturne geografije – navodi se dokumentu, te precizira da je riječ o intersektorskoj saradnji unutar Vlade, u koju će, osim resornog, biti uključena ministarstva održivog razvoja i turzima, prosvjete, vanjskih poslova, evropskih poslova, ekonomije, poljoprivrede i ruralnog razvoja, sporta i za ljudska i manjinska prava, te njihovih različitih organizacionih djelova - uprava, agencija i institucija.

Program „Kreativna Crna Gora“ čine tri grupe aktivnosti: umjetnički, kulturološki i izdavački projekti, zatim godišnji projektni konkursi koji će biti raspisivani od 2018. do 2020 za različite oblasti – počev od kreativnih industrija preko naučno-istraživačkih projekata iz oblasti crnogorske kulture, istorije i teorije umjetnosti – te MontenegroArtLines Visitor Program umjetničkih rezidencija za inostrane umjetnike.

Za realizaciju u 2017. godini predviđeno je sedam projekata. Biće raspisan konkurs za logotip programa „Kreativna Crna Gora“, a predviđeni budžet za ovu aktivnost je 7.000 eura. Za segment „Evaluacija postojećih javnih politika, strategija, institucionalnog okvira, programa i modela finansiranja politike kulturnog identiteta Crne Gore“ koji se realizuje sa Univerzitetom Crne Gore, opredijeljeno je 10.000 eura. U saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova biće organizvana međunarodna konferencija „Politike državnog i kulturnog identiteta u kontekstu savremenih međunarodnih odnose“ za 20.000 eura. Ministarstvo poljoprivrede i Nacionalna turistička organizacija sa Ministarstvom kulture počeće realizaciju projekta „Agro Dizajn – crnogorska kultura hrane“, u koji će ove godine biti uloženo čak 40.000 eura. Za publikaciju „Crna Gora: Filmska destinacija“ na kojoj će sarađivati Filmski centar Crne Gore i Crnogorska kinoteka izdvojeno je 15.000 eura, dok će za publikaciju „Moja Crna Gora: Portret države“ – zajedničkog projekta sa ministarstvima održivog razvoja i turizma i vanjskih poslova, a koji će objaviti Ministarstvo kulture i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – namijenjeno 40.000 eura. Posljednji u nizu događaja predviđenih za ovu godinu je međunarodna konferencija „Muzičko nasljeđe Crne Gore“, koju će pripremiti Muzička akademija, a predviđeni budžet je 15.000 eura.

- Očekivani efekti realizacije Programa: jačanje i građenje identiteta zajednice kroz umjetnost; novi i integrisani modeli investiranja u kulturu, inovativan razvoj kulturnog turizma i novo brendiranje makro i mikro lokacija (države, gradova, lokaliteta itd.); doprinos kvalitetu javnih politika; jačanje akademske baze i naučne mreže u funkciji razvoja crnogorskih studija kulture i identiteta, kao i razvoj kulturne politike na svim nivoima - od nacionalnog do lokalnog, i razvoj projekata interkulturnog dijaloga kroz inovativne prakse kulturne raznolikosti u polju savremene umjetnosti koja integriše umjetnike i producente i publiku, odnosno građanke i građane.Vlada Crne Gore će na prijedlog Ministarstva kulture usvajati godišnje akcione planove realizacije Programa – navodi se u dokumentu juče usvojenom na sjednici Vlade Crne Gore.

Portal Analitika