Abiznis

Ekstremna suša smanjila učinak hidroelektrana

Ekstremna suša, nesvojstvena zimskim mjesecima, znatno je smanjila proizvodni učinak crnogorskih elektrana tokom prvog kvartala ove godine. To se posebno odnosi na hidroenergetske objekte čija je proizvodnja 237 gigavat-sati (GWh) manja u odnosu na isti period lani, kada je proizvedeno 558 GWh električne energije.
Ekstremna suša smanjila učinak hidroelektrana
Portal AnalitikaIzvor

Nedostajuće količine energije za pokrivanje narasle potrošnje, naročito u januaru, uglavnom su obezbijeđene iz uvoza, dok je prevazilaženju teške situacije umnogome doprinio i siguran rad TE „Pljevlja“, koja je sa proizvedenih 387 GWh električne energije bila na nivou planiranih količina za taj period godine. Inače, od ukupno proizvedenih 708 GWh električne energije, HE „Perućica“ sistemu je u prvom tromjesečju isporučila 204 GWh,  123 gigavat-sati manje od plana, dok je HE „Piva“ proizvela 117 GWh ili 127 gigavat-sati ispod Bilansom predviđenih količina. Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom, Darko Krivokapić, razloge manje proizvodnje hidroelektrana, vidi u neočekivano lošim hidrološkim prilikama za prva tri mjeseca, koji su bili znatno ispod višegodišnjeg prosjeka – naročito januar i mart.

 - Na slivnom području rijeke Zete za posmatrani period ukupno je palo 385 lit/m2 vodenog taloga, što je svega 65 odsto od višegodišnjeg prosjeka. Manjak padavina znatno je smanjio dotoke na rijekama: Zeti i Pivi, tako da je prosječni dotok na rijeci Zeti za prava tri mjeseca ove godine, bio 32 odsto manji od prosjeka (u januaru je bio 0 megavata), a na rijeci Pivi manji 35 odsto, rekao je Krivokapić listu Elektroprivreda.

Suša i pojačana potrošnja energije usljed izrazito niskih temperatura, naročito tokom januara, bile su karakteristične za cijeli region, pa je nabavka nedostajućih količina realizovana u uslovima pojačanje potražnje i rasta cijene električne energije koja je u januaru dostizala i nevjerovatnih 150 €/MWh za band energiju. Manji kišni period malo je relaksirao elektro-energetsku situaciju u februaru i martu, kada se tržište stabilizovalo, a cijene energije došle na nivo očekivanih, ističe Krivokapić.

Portal Analitika