Društvo

ANKETA: Srzentić najbolji gradonačelnik Crne Gore

U anketi crnogorskog izdanja regionalnog portala MONDO, u kojoj je glasalo11,674 čitalaca ovog portal, za najboljeg gradonačelnika u Crnoj Gori izabran je predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić.
ANKETA: Srzentić najbolji gradonačelnik Crne Gore
Portal AnalitikaIzvor

On je dobio 5147 glasova, odnosno 295 više od predsjednice Opštien Tivar Dr Snežane Matijević.

Prenosimo dio pratećeg teksta u kojem je predstavljen prvi čovjek barske opštine:

"Dr Zoran Srzentić, preuzeo je funkciju predsjednika opštine Bar u vjerovatno najtežoj situaciji u kojoj se grad pod Rumijom našao u svojoj novijoj istoriji (dug Opštine bio je procijenjen na 32 miliona eura). Tri godine od njegovog dolaska na čelo gradske uprave, dug je smanjen za 10 miliona eura! Za kratko vrijeme uveden je red u finansijskom sektoru, uspostavljena redovna isplata plata zaposlenima, reprogramiran dug prema državi... Broj zaposlenih u Opštini smanjen je sa 277 na 244.

Od investicionih ulaganja Opštine Bar u prethodne 2,5 godine kao kapitalnu važno je istaći realizaciju Projekta vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda, na vrijednost od 8,3 miliona u okviru kojeg je 19,2 km fekalne kanalizacione mreže, 5,8 km vodovodne mreže, 1,1km podmorskog ispusta, 1 prepumna stanica sa potisnim jevovodom, rezervoara „Šušanj 2“ kapacitet 1,200 m3 na visinskoj zoni od 120 metara nadmorske visine.
U oblasti zaštite životne sredine u toku je realizacija projekta sanacije odlagališta „Ćafe“ (vrijednost radova 3,5 miliona eura.
Kad su u pitanju saobraćajni objekti i infrastruktura, važno je pomenuti
rekonstrukcija „Veljeg mosta“ u Virpazaru (vrijednost radova 420,000 eura), izgradnja novog podvožnjaka u naselju Rutke u Sutomoru sa rekonstrukcijom Jadranske magistrale kod autobuske stanice (vrijednost radova 1 milion eura), rekonstrukcija dvije saobraćajnice iznad pruge ud užini 300 metara (investicija od 500.000 eura).

Takođe, izvršeno je poboljšanje saobraćajne infrastrukture po prostorima svih 12 mjesnih zajednica, gdje je postavljeno preko 20,000 m2 asfaltne podloge, a poboljšani su putni pravci za poljoprivrednike u naselju Pekovići u MZ Mrkojevići.

Izvršena je revitalizacija tvrđave Besec za koju je u dvije faze potrošeno 900,000 eura.

Na prigradskom i seoskom području izgrađene su nove javne rasvjete sa preko 500 svjetiljki...

Dio investicija na Veljem mostu u Virpazaru, tvrđavi Besac i podvožnjaku u Sutomoru rađen je uz podrsku Vlade.
Prije preuzimanja funkcije predsjednika opštine Bar Dr Zoran Srzentić imao je impresivnu ljekarsku karijeru: nakon studija medicine u Beogradu i specijalizacije iz hirurgije, završio je trogodišnje kliničke studije iz kliničke i eksperimentalne hirurgije na medicinskom fakultetu u Kragujevcu, usavršavao se iz oblasti laparoskopske hirurgije na VMA u Beogradu, Univerzitetskoj klinici “Bohum“ u Njemačkoj, klinici “La Brus“ u Parizu i “Celt“ Univerzitetu u Moskvi. I pored angažmana na čelnoj funkciji u Opštini, aktivan je operacionoj sali Opšte bolnice u Baru kada god se za to ukaže potreba.

Univerzitetski je profesor a titulu doktora medicinskih nauka nosi od 2009. godine, sa disertacijom “Ekspresija VEGF-a i koncentracija IL17 u malignomima kolorektalne regije“. Načelnik hirurgije u opštoj bolnici u Baru je od 1999. a direktor opšte bolnice u Baru bio je od 2003. do 2012.
Pored titule doktora medicinskih nauka, nosi i zvanje primarijusa.

Rođen je 11. januara 1954. u Baru. Osnovnu školu je završio u Sutomoru, Gimnaziju u Baru. Oženjen je. Supruga Sonja je spec. ginekolog u Opštoj bolnici u Baru. Ima dva sina." (Mondo)

Portal Analitika