Abiznis

CGES u plusu 701 hiljadu eura

Državna kompanija Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je u prvom ovogodišnjem kvartalu poslovala sa profitom od 701 hiljadu eura, 211 hiljada manjim u odnosu na isti period prošle godine.
Portal AnalitikaIzvor

Kako se navodi u finansijskom izvještaju Željke Hidić, objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi kompanije do kraja marta iznosili su 7, 968 miliona eura,  a rashodi 7,204 miliona. U bilansu uspjeha je precizirano da su troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih primanja iznosili su 1,466 milion eura i bili su oko 15 hiljada manji nego u prvom kvartalu lani. Troškovi amortizacije i rezervisanja smanjeni su na godišnjem nivou za 75 hiljada eura, na 1,809 milion eura. 

Ukupna aktiva i pasiva kompanije procjenjene su na 258,2 miliona eura. Stalna imovina kompanije uvećana je u odnosu na kraj marta prošle godine za 2,8 miliona, na 201,794 miliona eura. 

Vlasnik Crnogorskog elektroprenosnog sistema je država Crna Gora koja posjeduje 55 odsto akcija, dok je italijanska Terna vlasnik 22 odsto dionica. 

 

Portal Analitika