Abiznis

RAE: Povećanje cijene uglja zbog PDV-a a ne utiču na cijene struje

Na formiranje cijena električne energije ne utiču troškovi proizvođača, a samim tim ni povećani trošak uglja zbog uvođenja akcize na taj energent, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku (RAE).
RAE: Povećanje cijene uglja zbog PDV-a a ne utiču na cijene struje
Portal AnalitikaIzvor

Predstavnici RAE su, u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća i objektivnog informisanja građana usljed komentara da bi najavljene Vladine mjere ekonomske politike mogle, između ostalog, uticati na cijenu električne energije za domaćinstva, kazali da se one formiraju u skladu sa Zakonom o energetici, koji se primjenjuje od januara prošle godine.

Zakonom je, kako su objasnili, propisano da se cijene za domaćinstva utvrđuju na osnovu cijena iz prethodne godine i fjučersa na relevantnoj energetskoj berzi.

„Takvo rješenje biće u primjeni sve do pojave likvidnog tržišta, odnosno tržišta na kojem jedan snabdjevač neće imati dominantan položaj. U uslovima likvidnog tržišta svi kupci, pa i domaćinstva moći će da biraju svog snabdjevača“, naveli su predstavnici RAE.

Oni su dodali da je u skladu sa takvim zakonskim rješenjem Elektroprivreda (EPCG), koja za sada jedina snabdjeva domaćinstva, utvrdila cijenu električne energije za tu kategoriju potrošača za ovu godinu, a na isti način će to uraditi i za narednu i 2019. godinu.

„Na osnovu toga je jasno da na formiranje cijene električne energije ne utiču troškovi proizvođača, pa ni povećani trošak uglja zbog uvođenja akcize na taj energent“, zaključuje se u saopštenju RAE.

Portal Analitika