Politika

Prijestonici Cetinje osam miliona godišnje iz budžeta

Da bi se obezbijedio novac za razvojne aktivnosti prijestonice treba formirati poseban fond u koji bi se godišnje slivalo jedan odsto projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu. To je predviđeno Nacrtom zakona o prijestonici.
Prijestonici Cetinje osam miliona godišnje iz budžeta
Portal AnalitikaIzvor

U tom dokumentu koji je Vlada usvojila u petak navedeno je da bi se iz fonda finansirali projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, razvojni i infrastrukturni, zatim projekti očuvanja kulturnoistorijskog nasljeđa, te projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva i ostali projekti od značaja za razvoj Cetinja.

Usvajanje nacrta je drugi pokušaj da se donese zakon o prijestonici. Prije tri godine taj dokument stigao je do faze prijedloga koji je usvojila Vlada. Kamen spoticanja bila je upravo odredba o finansiranju. Bilo je predloženo da se sredstva za fond za razvoj prijestonice obezbjeđuju u iznosu od devet odsto projektovane vrijednosti kapitalnog budžeta za svaku budžetsku godinu. U brojkama, u fond za razvoj - prema iznosu kapitalnog i tekućeg budžeta za 2017 - trebalo bi da se godišnje slije oko osam miliona eura (po nacrtu) odnosno od 25 miliona prema ranijem rješenju.

Nacrtom koji je objavljen na sajtu Vlade predloženo je normativno jačanje uloge gradonačelnika prijestonice, veći stepen decentralizacije poslova koji su od neposrednog interesa za njene građane i jačanje učešća predstavnika prijestonice u organima upravljanja državnih javnih službi koje imaju sjedište na Cetinju.

Tako, pored poslova utvrđenih Zakonom o lokalnoj samoupravi, nacrt zakona o prijestonici predviđa da gradonačelnik: utvrđuje smjernice za ostvarivanje planova i programa razvoja prijestonice, prati sprovođenje programa razvoja i rada javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač prijestonica i daje saglasnost na akt kojim se utvrđuje broj i struktura zaposlenih u tim ustanovama, utvrđuje predlog godišnjeg programa razvoja prijestonice koji se finansira iz fonda za razvoj prijestonice…

Takođe, predloženo je da gradonačelnik Cetinja može učestvovati u radu Vlade, kad se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za razvoj grada. Nadalje, propisano je da prvi čovjek prijestonice ima zamjenika kojeg on imenuje uz saglasnost Skupštine prijestonice, kome mandat traje koliko i mandat gradonačelniku piše u obrazloženju za donošenje nacrta zakona o prijestonici.

S ciljem valorizacije kulturnih, duhovnih i ekonomskih vrijednosti prijestonice, ovim zakonom je predloženo da Vlada na prijedlog gradonačelnika imenuje jednog člana u organe upravljanja u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država, a koje imaju sjedište na Cetinju. (Pobjeda)

 

Portal Analitika