Abiznis

Herceg Novi: Traže da se opasni grit izveze prugom i drumom

Glavnim projektom remedijacije tla lokacije Brodogradilišta Bijela odnosno tehničkim dijelom tenderske dokumentacije, predviđeno je da otpad sa lokacije bude izvezen brodom. Međutim, Agencija za zašitu prirode i životne sredine koja sprovodi projekat razmatra mogućnost da se grit izveze drumskim ili željezničkim saobraćajem.
Herceg Novi: Traže da se opasni grit izveze prugom i drumom
Portal AnalitikaIzvor

Zahtjev je podnijela kompanija koja se prijavila na tender za remedijaciju.

Tender

- Ta kompanija tražila je da se omogući transport otpada drumskim ili željezničkim saobraćajem do odabrane deponije ili deponija u inostranstvu, a ne samo pomorskim, kako je to sada predviđeno. Jedinica za upravljanje projektom (PMU), koja postoji u okviru Ministarstva održivog razvoja i turizma, ozbiljno razmatra taj zahtjev, kao i sva pitanja i zahtjeve za pojašnjenja dostavljene povodom tendera – objasnili su iz Agencije.

Rok za dostavljanje ponuda na međunarodni tender za remedijaciju tla lokacije Brodogradilišta Bijela produžen je do 30. juna. U Agenciji kažu da je interesovanje kompanija veliko, javni poziv raspisan je 17. februara i do sada je produžavan tri puta. Inače, riječ je o segmentu projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ koji finansira Svjetska banka sa 50 miliona eura.

Iz Agencije objašnjavaju da se tender sprovodi u skladu sa vodičem i smjernicama Svjetske banke važećim za projekat ,,Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, te da sve odluke na projektu, uključujući i pitanja produženje roka, donose se uz konsultaciju i saglasnost Svjetske banke.

-Vodič po odabranoj ICB metodi (Međunarodno javno nadmetanje) predviđa produ- ženja u slučajevima kada je potreban dodatni broj dana za pripremu ponuda, a zbog pripreme kvalitetne ponude, kao i u slučaju kada registrovani ponuđači (oni koji su otkupili tendersku dokumentaciju) traže pojašnjenja. Kako određena pitanja ponuđača zahtijevaju dodatnu analizu, na osnovu dobijene saglasnosti Svjetske banke, rok je produ- žen do 30. juna tekuće godine – objasnili su iz Agencije.

Opširnije u Pobjedi

Portal Analitika