Društvo

VLADA: Povećan dječji dodatak za 20 odsto

Vlada je juče na sjednici usvojila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u sklopu kojeg je proširila krug žena za sticanje prava na naknadu za novorođenče koja je povećana sa 105 na 200 eura.
VLADA: Povećan dječji dodatak za 20 odsto
Portal AnalitikaIzvor

U nacrtu ponuđenog zakona bilo je predloženo da ovo pravo ubuduće mogu da steknu samo građani koji primaju materijalno obezbjeđenje, ali je, prema našim saznanjima, Vlada proširila krug tih korisnika. U ovom aktu Vlada je unijela još neke značajne izmijene, ali do zaključenja našeg lista nijesmo uspjeli da saznamo koje.

Izbrisana norma Ministarstvo rada je u nacrtu koji je dostavilo Vladi predložilo i da se poveća naknada prema kojoj jedan od roditelja koji je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje može ostvariti to pravo po osnovu rođenja djeteta, do navršene jedne godine života djeteta.

Taj iznos je uvećan sa 63,50 na 79,03 eura. Nacrtom je, takođe, izbrisana norma koja je propisivala dječji dodatak za svu djecu čija su oba roditelja na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Iz Ministarstva je ranije pojašnjeno da je ovo pravo trebalo da počne da se primjenjuje od 1. jula, ali je norma izbrisana iz razloga što je, kako je ocijenjeno, diskriminatorska. Iz Ministarstva rada su pojasnili da su pokušali da dođu do tačnog broja tih korisnika, ali da u sistemu ne postoji evidencija tih osoba.

Neravnopravan položaj: Što se roditelji nalaze na evidenciji na Zavodu ne znači da su djeca u stanju socijalne potrebe. Dovodimo u neravnopravan položaj djecu koja su korisnici materijalng obezbjeđenja, jer je njihov dječji dodatak iznosio 19 eura, a za ovu kategoriju je predviđeno 33 eura kao uvećani dječji dodatak. Smatramo da nije prepoznata ciljna katergiija – rekli su iz Ministarstva rada ove sedmice. Ovaj akt trebalo bi da se u Skupštini usvoji do kraja ovog mjeseca.

Korisnicima materijalnog obezbjeđenja povećan je dječji dodatak za 20 odsto. Djeca koja su do sada primali 19 eura, nacrtom je predviđeno da ubuduće primaju 23,68. Korisnici dodatka za njegu i pomoć su primali 25,50 eura, a sada im je to primanje povećano na 31,87. Korisnik uvećanog dodtka za njegu i pomoć primaće 39,57 eura. Djeca bez roditeljskog staranja primaće 39,57, a do sada je taj iznos bio 31,80. Povećano je primanje i za djecu čiji roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu individualnog plana aktivacije 25,66 eura, umjesto 19 eura. (Pobjeda)

Portal Analitika