Društvo

Bijelo Polje siguran grad: Kamere na devet raskrsnica i na kružnom toku

Sve glavne saobraćajnice i raskrsnice u gradu uskoro će biti pod video-nadzorom. Saglasnost za tu odluku lokalna uprava dobila je na posljednjoj sjednici Skupštine opštine.
Bijelo Polje siguran grad: Kamere na devet raskrsnica i na kružnom toku
Portal AnalitikaIzvor

Riječ je o projektu “Bijelo Polje siguran grad“, koji je predvidio da se postavi video-nadzor na ključnim saobraćajnicama u skladu sa najvećim evropskim standardima i da se obezbijedi zaštita lica i imovine opštine, suzbije kriminal…

Direktor Informacionog centra opštine Vasko Radović kaže da su razlozi za donošenje takve odluke brojni, legitimni i opravdani.

“Odluka će umnogome pomoći da građani budu sigurniji na javnom mjestu, posebno na objektima u kontakt zonama koje tretira ova odluka, u saobraćaju, a ranjive kategorije i najmlađi sigurniji prilikom obavljanja saobraćaja”, objašnjava Radović.

Odlukom je predviđeno da se video-nadzor postavi na raskrsnici ulica Treća sandžačka Volođina, Voja Lješnjaka M21; raskrsnica Treće sandžačke Ulica Radomira Medojevića, Tršova Zivka Zižića te Tršova Muha Dizdarevića.

Takođe, “pod kamerama” biće raskrsnice u Rakonjama, u ulicama Tomaša Zižića Slobode; Slobode i Zivka Zižića; na kružnom toku Ribarevine, te raskrsnica u Rasovu.

” Video-nadzor biće postavljen i na drugim površinama za koje se procijeni da su značajne za održavanje komunalnog reda”, kaže Radović.

Po njegovim riječima, uspostavljanje kamera na ključnim saobraćajnim lokacijama u gradu u skladu je sa odredbama Zakona o neugrožavanju privatnosti građana.

“Postavili smo pred sebe strogi zahtjev da projekat realizujemo u skladu sa najvećim evropskim standardima. To podrazumijeva obezbjeđenje posebne prostorije, vođenje zbirke podataka i bezbjednost podataka. Pred teoriju i praksu se uopšte postavlja prost naizgled, ali u praksi teško rješiv problem kako biti efikasan u obezbjeđenju imovine opštine, bezbjednosti ljudi u obavljanju saobraćaja, suzbijanju organizovanog kriminala, i slično, a da pri tome što manje zadiremo u sferu sloboda i prava građana. To na ovaj način postižemo”, istakao je Radović.

On naglašava da je sistem video-nadzora urađen putem kabla, fizičke veze, te da je u potpunosti bezbjedan.

“Potpuno je autonoman, bez pre no sa po da ta ka pu tem bežične mreže ili interneta, tako da se podaci čuvaju najednom mjestu u potpuno obezbijeđenoj i zasebnoj prostoriji”, kaže Radović.

Kada je o rokovima riječ, Rado vić ističe da će se projekat sprovesti nakon što dobiju saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama.

“Saglasnost očekujemo ovih dana”, kaže Radović.

Projekat uspostavljanja videonadzora sprovodi opština, a vrijedna je oko 26.000 eura, uz sponzorstvo Telekoma u iznosu od 16.000 eura.

“Ovaj sistem takođe ima mogućnost nadogradnje te će se sa softverom “geko“ upotpuniti kvalitet projekta”, kazao je Radović.

Portal Analitika