Društvo

CG posvećena zaštiti životne sredine i razvoju baziranom na principima održivosti

Svjetski dan životne sredine, 5. jun, proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1972. godine na Konferenciji o zaštiti životne sredine u Stokholmu, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Zaštita životne sredine jedan je od prioriteta u Crnoj Gori, a u prilog tome ide i činjenica da od 20. septembra 1991. godine Crna Gora nosi epitet ekološke države - poručuju iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.
CG posvećena zaštiti životne sredine i razvoju baziranom na principima održivosti
Portal AnalitikaIzvor

''U svim strateškim dokumentima u kojima su definisani prioriteti i pravci razvoja Crne Gore,
značajno mjesto zauzimaju mjere koje se tiču unaprijeđenja životne sredine, dok je posvećenost Crne Gore zaštiti životne sredine i razvoju baziranom na principima održivosti, prepoznata i u najvišem političko-pravnom aktu – Ustavu. Ono što svakako u velikoj mjeri doprinosi efikasnijem očuvanju životne sredine i čemu se u poslednje vrijeme poklanja značajna pažnja jeste podizanje nivoa ekološke svijesti kod građana Crne Gore, kroz brojne aktivnosti koje se sprovode, kao i kroz redovno informisanje javnosti o stanju okruženja u kom žive i evidentiranim problemima'', navodi se u saopštenju.

Crna Gora ima skoro 13% teritorije države pod nacionalnom zaštitom i prepoznata je kao područje u ovom dijelu regiona i Evrope koje obiluje raznovrsnošću biodiverziteta (preko 3.200 biljnih vrsta nalazi se na teritoriji Crne Gore, 60% teritorije države je pokriveno kvalitetnom šumom, a od 526 ptičjih vrsta u Evropi 347 čini našu ornitofaunu). Bogatstvo flore i faune je prepoznatljiva karakteristika Crne Gore.

''Za dodatno očuvanje životnog okruženja, ključno je da svi društveni akteri djeluju na način kojim će doprinijeti bržem i ravnomjernijem ekonomskom i društvenom razvoju koji nije u sukobu sa ekološkim principima. Promovisanje koncepta očuvanja životne sredine zahtjeva stalan međusobni dijalog svih zainteresovanih strana, kako bi se obezbijedili konačni rezultati koji će donijeti najveće koristi društvu u cjelini. Zajednički napori svih aktera su potrebni iz razloga jer zaštita životne sredine predstavlja jedan od najznačajnijih i najkompleksnijih izazova sa kojima se suočava ne samo Crna Gora već i čitav svijet. Klimatske promjene, odlaganje otpada, emisije štetnih gasova, očuvanje biodiverziteta i ostala značajna pitanja u ovoj oblasti utiču na sve segmente društva i zahtijevaju ozbiljan pristup'', ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma poručuju da vodeći se tom činjenicom, a u kontekstu sve intenzivnijeg procesa evropskih integracija koji je Crna Gora izabrala kao svoj put razvoja, intenzivno se radi na preuzimanju i implementaciji zahtjevnih evropskih standarda usmjerenih na obezbjeđivanje efikasne zaštite životne sredine. Proces usvajanja novih pravnih standarda je dinamičan, tako da se permanentno radi na unaprjeđenju pravnih i institucionalnih kapaciteta Crne Gore, a što će doprinijeti efikasnijoj zaštiti životne sredine.

Portal Analitika