Društvo

Stupio na snagu Sporazum o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a

Sporazum o saradnji između Crne Gore i Evropske jedinice za pravosudnu saradnju EUROJUST stupio je danas na snagu.
Stupio na snagu Sporazum o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a
Portal AnalitikaIzvor

Predsjednica Kolegijuma EUROJUST-a Mišel Koninks obavijestila je potpredsjednika Vlade i ministra pravde Zorana Pažina pismom od 2. juna da su završene interne procedure za stupanje na snagu Sporazuma i u ime Kolegijuma i lično ime izrazila očekivanje dalje saradnje Crne Gore i EUROJUST-a.

Sporazum o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a potpisan je 3. maja 2016.godine u Briselu. Njime se definiše obim saradnje, određuju nadležna tijela za njegovo sprovođenje, mehanizmi i instituti za međusobnu saradnju kao što su postavljanje državnog tužioca, odnosno magistrata za vezu sa EUROJUST-om, osobe za kontakt, modaliteti razmjene informacija sa posebnim osvrtom na pitanje privatnosti i zaštite ličnih podataka i bezbjednosti podataka, kao i odnosa tog tijela sa nadležnim organima drugih država.

EUROJUST je agencija Evropske unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima sa sjedištem u Hagu, osnovana 2002. godine. U njenom radu učestvuju predstavnici država članica Evropske unije, s ciljem povećanja efektivnosti saradnje i koordinacije između nadležnih tijela država članica EU u sprovođenju istraga i gonjenja teškog prekograničnog i organizovanog kriminala, kao i za unaprjeđenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i ubrzanje postupaka izručenja.  

Portal Analitika