Društvo

Senat: Da se obustavi upis studenata na Visoku medicinsku školu u Berana

Senat Univerziteta je predložio da se obustavi upis studenata na Visoku medicinsku školu Medicinskog fakulteta, nakon što je Ministarstvo prosvjete odbilo zahtjev da se iz Berana prebaci u Podgoricu.
Senat: Da se obustavi upis studenata na Visoku medicinsku školu u Berana
Portal AnalitikaIzvor

Senat je u obraćanju Vladi ukazao da održavanje nekvalitetnih studijskih programa, „vođeno dominantno političkim razlozima, dugoročno ne može biti od koristi ni Sjeveru, ni Crnoj Gori i predložio  preispitivanje donesene odluke ili, kao alternativno i racionalno rješenje, da ove godine obustavi upis nove generacije studenata, dok bi ranije upisani nastavili studije u Beranama“.

Dodaje se da bi se dobilo potrebno vrijeme za eventualno rekoncipiranje programa i stvaranje uslova za novu akreditaciju.

 

„Možda bi se kroz dalju koordinaciju došlo do ideja za otvaranje studijskih programa iz drugih za Sjever strateški važnih oblasti, kao što su poljoprivreda i turizam, za koje bi bilo jednostavnije obezbijediti preduslove održivosti. Zagovarajući duh dobre saradnje, a u javnom interesu, Senat poziva Vladu Crne Gore da dodatno razmotri navedne argumente u pravcu usklađivanja Odluke sa zakonskim procedurama akreditacije i licenciranja, uz poštovanje akademskih standarda i ustavnog principa autonomije univerziteta“, navodi se u obraćanju Senata Vladi.

 

Senat je predložio i upis istog broja studenata na ostalim fakultetima kao prošle godine, vodeći računa o licenci. Prošle godine na osnovnim studijama ukupno je raspisano 3.609 mjesta.

Predloženo je da na specijalističke studije u akademskoj 2017/2018 bude upisan 2.241 kandidat, što je takođe na nivou prošle godine.

U skladu sa novim nastavnim planovima i programima, broj predmeta smanjen je za trećinu, što je kvalitativni pomak u kvalitetu nastave, razvoju sopstvenog kadra, a u pravcu finansijske održivosti Univerziteta Crne Gore.

Radi implementacije principa afirmativne akcije predloženo je da i ove godine ukupan broj za svaki studijski program biće povećan za jedan odsto za osobe sa invaliditetom i pripadnike albanske i manjinskih zajednica Roma,Aškalija i Egipćana.

 

Portal Analitika