Abiznis

DPS u plusu 7.398 eura

DRI je dala pozitivno mišljenje na finansijski iskaz DPS i reviziju pravilnosti za prošlu godinu.
DPS u plusu 7.398 eura
Portal AnalitikaIzvor

U izvještaju revizije, koju su radili predsjednik Senata dr Milan Dabović i senator Nikola Kovačević, navodi se da je izvještaj ove partije u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

DPS je godinu završio u plusu 7.398 eura.

– U konsolidovanom bilansu uspjeha iskazani su prihodi od 4.118.326 eura, rashodi od 4.110.928 eura. Na prihode za redovno poslovanje odnosi se 2.624.021 euro, dok se 1.494.305 eura odnosi na prihode za finansiranje izbornih kampanja. Radi se o parlamentarnim i lokalnim izborima u Budvi, Kotoru, Tivtu, Andrijevici i Gusinju – navedeno je u izvještaju DRI.

DRI je, kako se navodi, utvrdila da je DPS realizovao i raniju preporuku, odnosno usaglasio potraživanja sa lokalnim samoupravama. 

Pobjeda

Portal Analitika