Finansije

"CG Ski" jedini želi bivše vojno odmaralište na Žabljaku

Prva sjednica Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta, kojom je predsjedavao predsjednik Tenderske komisije, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, održana je danas u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma.
"CG Ski" jedini želi bivše vojno odmaralište na Žabljaku
Portal AnalitikaIzvor

Članovi komisije razmatrali su projektne aktivnosti Tenderske komisije, u skladu sa Odlukom o planu privatizacije za 2017. godinu. S tim u vezi, na sjednici su definisani prioriteti u projektnim aktivnostima, povodom čega je zaključeno da se u što kraćem roku pripremi tenderska dokumentacija i definišu budući koraci u radu, kako bi se postojeća investiciona aktivnost unaprijedila i stvorili uslovi za nove razvojne projekte.

- Na sjednici Komisije otvorena je jedina pristigla ponuda na međunarodni Javni poziv za davanje u dugoročni zakup lokaliteta VTK „Mediteran“ na Žabljaku, koju je dostavila kompanija „CG ski“ sa sjedišem na Žabljaku, te konstatovano da je dostavljena blagovremeno, u skladu sa rokovima naznačenim u Tenderskoj dokumentaciji. S tim u vezi, imenovan je Radni tim sa zadatkom da ispita formalnu ispravnost ponude, nakon čega će Tenderska komisija utvrditi da li je ponuda pripremljena u skladu sa kriterijumima datim u tenderskoj dokumentaciji - navodi se u saopštenju Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Podsjećamo, Vojno-turistički kompleks „Mediteran“ na Žabljaku ima površinu od 13.951 m2, na kojem je izgrađeno 20 objekata korisne površine 487 m2. Kako se navodi u detaljima tendera, lokacija je detaljno razrađena kroz Plan posebne namjene za Durmitorsko područje. Očekivana ulaganja su 6,3 miliona eura. Takođe, očekivani prihod državnog budžeta od zakupa na najmanje 31 godinu je 432.481 eura, a na maksimalnih 90 godina - 1.255.590 eura.

0303tender

Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta imenovana je Odlukom Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte od 21. februara 2017. godine i predstavlja kontinuitet u realizaciji obaveza iz djelokruga rada prethodne Komisije, odnosno Savjeta. U novom sazivu Predsjedavajući Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, dok su članovi Dragan Darmanović iz Ministarstva finansija, Alma Ljuljanaj iz Ministarstva odbrane, Dragana Čenić i Danilo Gvozdenović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, Angelina Živković iz Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, sekretarka Sekretarijata za razvojne projekte Biserka Dragićević, savjetnik predsjednika Vlade Vladimir Beratović, savjetnica potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Svetlana Mitrović, direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević, Zaštitnica imovinsko pravnih interesa Crne Gore Dragana Đuranović, direktor JP za upravljanje morskim dobrom Predrag Jelušić, i direktorica JP Nacionalni parkovi Crne Gore Azra Vuković.

Foto: investmentlocations.me

Portal Analitika