Abiznis

SDP: VDT da ispita milionsku štetu po budžet

Socijaldemokratska partija (SDP) zatražila je danas da Vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković, ispita slučajeve u kojima su krivične prijave neobjašnjivo dugo kod nadležnih Tužilaštava, a utvrđena je višemilionska šteta po državni budžet.
SDP: VDT da ispita milionsku štetu po budžet
Portal AnalitikaIzvor

„Cijeneći značaj informisanja javnosti o aktivnostima Tužilaštva, posebno u slučaju ispitivanja odgovornosti javnih funkcionera za utvrđenu višemilionsku štetu, ali i kao podnosioci nekih prijava, obratili smo se VDT-u i zatražili da provjeri zakonitost i ocijeni efikasnost rada postupajućih tužilaca“, kazao je član Predsjedništva SDP-a, Bojan Zeković.

On je pozvao VDT-a da ispita zakonitost postupajućeg tužioca povodom krivične prijave odbornika SDP Kolašin iz 2009.  protiv tadašnjeg predsjednika Opštine i predsjednika SO, zbog sumnji da su zloupotrebom službenog položaja počinili više krivičnih djela sa koruptivnim elementima i time oštetili Opštinu u neutvrđenom iznosu.

„Uprkos više desetina puta ponovljenim pitanjima, ni javnost ni podnosioci prijave, nijesu obaviješteni o aktivnostima Tužilaštva, iako od podnošenja krivične prijave teče osma godina, što smatramo apsolutno neprimjerenim“, kazao je Zeković na konferenciji za novinare.

On je upozorio na rokove definisane Zakonikom o krivičnom postupku, koji propisuju rok od tri odnosno šest mjeseci u posebno složenim predmetima.

„Podnosioci prijave devetu godinu nijesu obavišteni o njenoj sudbini. Takvim ponašanjem se stvara sumnja javnosti u efikasnost i nepristrasnost nadležnog Tužilaštva“, rekao je Zeković.

On je pozvao VDT-a da obavijesti javnost o aktivnostima Tužilaštva u slučaju Telekom.

Podsjetio je da je u martu 2014. godine ambasada SAD-a zvanično potvrdila da je njihova Komisija za hartije od vrijednosti i berzu došla do dokaza da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori u slučaju privatizacije Telekoma Crne Gore. „Otišli su i korak dalje i uputili javni poziv našim državnim organima“

Ukoliko je, kako tvrde, bilo korupcije u slučaju Telekom, građani Crne Gore su, kaže Zeković, oštećeni za više miliona euraa.

„Nedopustivo je da druga država poziva naše organe da utvrde štetu nanijetu našim građanima, dok od crnogorskih državnih organa, čija je to osnovna dužnost, nemamo nikakve informacije o aktivnostima na ovom slučaju. Očekujemo da Tužilaštvo informiše javnost da li su na javni poziv tražili i šta su od dokaznog materijala dobili iz SAD-a, kao i koje su aktivnosti do sada sproveli na rasvjetljavanju ovog slučaja", kazao je Zeković.

SDP je pozvao VDT-a da obavijesti javnost o aktivnostima Tužilaštva povodom štete u vidu plaćenih garancija u iznosu od 126 miliona eura koje je Vlada izdala preduzeću CEAC 2009. godine u iznosu od 135 miliona eura.

"DRI je u „Izvještaju o reviziji Državne garancije Vlade Crne Gore izdate u 2010. i 2011. godini” utvrdila da su garancije izdate nezakonito, odnosno da „nijesu u dovoljnoj mjeri vršili primjenu normative kojom je propisana procedura davanja državnih garancija za kredite KAP-a“, kao i da su garancije izdate „bez odgovarajućih kontragarancija", podsjetio je Zeković.

Zbog svih navedenih radnji, rekao je on, nastala je šteta od 126 miliona eura a za to još niko nije odgovarao.

Iz SDP-a su pozvali VDT-a da obavijesti javnost o do sada preduzetim aktivnostima u slučaju „Zlatica”.

"Vlada Crne Gore prodala je vlasnički udio u UTIP Crna Gora za 4,7 miliona eura, a kupac se uknjižio na zemljištu i objektima hotela Ljubović, hotela Crna Gora i motela Zlatica. Uprava policije je, nakon saglasnosti Vlade, 2011. godine kupila motel Zlatica za 8,4 miliona eura", rekao je Zeković.

Kako je kazao, šest godina javnost ostaje bez odgovora na pitanje kako je moguće da nakon samo nakon nekoliko godina motel Zlatica, koji je u izuzetno lošem stanju, vrijedi skoro duplo više od ukupne imovine UTIP Crna Gora, uključujući hotele Ljubović i Crna Gora, kao i sam motel Zlatica, prenosi RTCG.

"Ostaje nevjerovatno kako jedan motel kada Vlada kupuje vrijedi skoro duplo više nego dva prestižna hotela i isti motel kada Vlada nekoliko godina ranije prodaje imovinu", rekao je Zeković.

On je rekao da javnost još čeka aktivnosti Tužilaštva o dosadašnjim aktivnostim nadležnih tužilaca povodom štete u slučaju „Limenka“ u iznosu od 10.598.610 eura.

"Toliko je isplaćeno Acu Đukanoviću zbog toga što, kako je utvrdio sud, Vlada Mila Đukanovića nije poštovala ugovor koji je sa njim sklopila. Moguće je da su neki tužioci utvrdili da za desetomilionsku štetu nema odgovornih, ali iza toga moraju javno stati", rekao je Zeković.

On smatra nedopustim da nadležno Tužilaštvo ne može duže vrijeme da utvrdi činjenice i odgovornost za štetu koja je građane Crne Gore koštala preko deset miliona eura.

"U navedenim, i sličnim slučajevima državni organi generalno, a u konkretnom Tužilaštvo, moraju pokazati da zakon jednako važi za sve, pa i za one na višim pozicijama i sa više političke moći", poručio je Zeković.

Prema njegovim riječima, krajnje je zabrinjavajuće višegodišnje nepostupanje Tužilaštva u takvim predmetima.

"A posebno u kontekstu aktuelnih presuda i sporazuma kojima se visoki javni funkcioneri za zloupotrebu službenog položaja, kriminalno udruživanje i višemilionsku štetu nanijetu građanima osuđuju na neprimjereno niske kazne, nekada niže i od zakonom predviđenog minimuma", zaključio je Zeković.

Portal Analitika