Društvo

Vlada prihvatila prijedlog LP: Uvećan budžet zdravstva

Vlada Crne Gore prihvatila je amandman na Budžet za 2017. poslanika Liberalne partije Andrije Popovića, koji je sada sastavnio dio Prijedloga budžeta. Amandmanom na kojem su zajedno radili LP i Juventas je odobreno povećanje sredstava za Ministarsrtvo zdravlja u oblasti prevencije krvlju prenosivih bolesti, hepatitis i HIV-a.
Vlada prihvatila prijedlog LP: Uvećan budžet zdravstva
Portal AnalitikaIzvor

U okviru predloženog budžeta Ministarstva zdravlja, predloženo je da se stavka Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, poveća za iznos od 100.000,00 EUR, pa time umjesto 133.900,00 EUR,iznosi 233.900,00 EUR, te da se otvori posebna linija -Podrška osobama koje žive sa HIVom ili AIDSom i ciljana prevencija prenosa HIV-a među populacijama koje su u povećanom riziku u odnosu na HIV.

Povodom porasta broja novoinficiranih, a prijetećeg prestanka rada servisa koje godišnji koristi oko 2000 osoba u povećanom riziku od HIV-a i drugih krvlju prenosivih bolesti obraćam se sa predlogom amandmana na Zakon o budžetu Crne Gore za 2017. Preventivni servisi namijenjeni osobama koje su u povećanom riziku u Crnoj Gori,  a koji se primarno bave prevencijom prenosa HIVa i hepatitisa C, nakon povlačenja stranih donatora, a nedostatka podrške države, našli su se u nepovoljnoj situaciji koja je, dijelom, rezultirala i njihovim gašenjem, a sami pripadnici pobrojenih populacija se nalaze u još većem riziku u odnosu na pobrojane infekcije.

Želim da Vam skrenemo pažnju na činjenicu da se finansiranje pomenutog projekta od strane međunarodnih donatora, završilo 30. juna 2015. godine, a kao posljedica toga što je u međuvremenu Crna Gora postala zemlja sa kategorijom viših srednjih primanja i kao takva ne ispunjava potrebne uslove za nastavak finansiranja projekta, odnosno smatra se da ima dovoljno kapaciteta da samostalno pokrije troškove i obezbijedi održivost servisa.

"Ovakav amandman je i prošle godine usvojen, ali taj novac nije postao još uvijek operativan.Međutim usljed činjenice da je Crnoj Gori uslovno odobrena donacija od 556 000 Eura za ovu oblast, samo ukoliko obezbijedi održivost preventivnim servisima u zajednici, novi saziv u Ministarstvu zdravlja je prihvatio da se eventualna amandmanski usmjerena sredstva za ovu svrhu, prebace na njihov budžet i dalju odgovornost za raspodjelu. Ovi servisi pruže usluge za približno 2000 osoba na godišnjem nivou", navodi se u saopštenju Liberalne partije.

Portal Analitika