Društvo

CGES: Obezbijeđeno kvalitetno snabdijevanje Kotora strujom

Završetkom nove trafostanice (TS) 110/35/10 kV „Kotor“ i puštanjem u pogon 110 kV dalekovoda „Tivat-Kotor“, stvoreno je dugoročno rješenje za sigurno i kvalitetno napajanje strujom konzumnog područja Kotora, saopšteno je iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).
CGES: Obezbijeđeno kvalitetno snabdijevanje Kotora strujom
Portal AnalitikaIzvor

Navodi se da je izgradnja TS „Kotor“ i dalekovoda „Tivat-Kotor“ projekat priključenja jednog od najznačajnijih turističkih centara Crne Gore na prenosnu mrežu, čime će se značajno povećati sigurnost i kvalitet napajanja električnom energijom.

Kako je pojašnjeno, realizacija projekta podrazumijevala je, prije svega, izgradnju TS „Kotor“, čije je postrojenje zatvorenog tipa, po najsavremenijoj GIS tehnologiji, zatim izgradnju dalekovoda 110 kV „Tivat – Kotor“, ukupne dužine 5,9 kilometara kao jednostruki dalekovod od Tivta do Trojice, a od Trojice do stuba 26 blizu TS „Kotor“, kao dvostruki, radi budućeg povezivanja sa TS „Lastva“.

Pored toga, CGES je ugradio i novi transformator, snage 20 MVA u TS “Kotor” čime je, kako se navodi, značajno povećana snaga priključenja za buduće potrošače.

„CGES je uspio da u zacrtanim rokovima završi ovaj kapitalni projekat, čijim puštanjem u pogon i Kotor dobija 110 kV napon koji će obezbijediti mnogo sigurnije napajanje ovog konzumnog područja. Izgradnja trafostanice će doprinijeti i realizaciji budućih razvojnih projekata ove opštine“, kaže se u saopštenju.

Izvršni direktor CGES-a, Ivan Bulatović, kazao je na svečanosti povodom završetka projekta, da je upravo ta investicija jedna od ključnih tačaka za sigurnost napajanja Kotora.

„Ono što karakteriše ovaj tehnološki savremen elektroenergetski objekat, u prvom redu, jeste činjenica da zauzima manji prostor, čime se savršeno uklapa u urbanu sredinu. Takođe su minimizirani negativni vizuelni efekti“, rekao je Bulatović.

Prema njegovim riječima, kada je riječ o novoj trafostanici, smanjen je uticaj na životnu sredinu, „čime se potvrđuje da je CGES kompanija sa visoko razvijenom sviješću o zaštiti životne sredine, prisutnom kako u procesu planiranja razvoja prenosne mreže, tako i tokom redovnog rada i održavanja prenosnog sistema“.

„Pored smanjenja gubitaka u elektroenergetskom sistemu Crne Gore, trafostanica će doprinijeti boljoj snabdjevenosti potrošača električnom energijom na ovom dijelu Crnogorskog primorja. Očekivani benefiti ovog projekta su i poboljšanje reaktivnih prilika na području Kotora i rasterećenje transformacija 110/35 kV u TS „Tivat““, kazao je Bulatović.

Gradonačelnik Kotora, Aleksandar Stjepčević, kazao je da već od danas Kotorani imaju sigurnije i kvalitetnije napajanje električnom energijom.

„Benefite će imati cijela opština, s obzirom da je, jačim i stabilnijim elektronapajanjem, otvoren put novim investitorima, kojima će poboljšan i ojačan sistem napajanja biti garant sigurnog poslovanja u našem gradu“, rekao je Stjepčević.

Iz CGES-a su kazali da je ukupna vrijednost investicija šest miliona EUR.

„Pored domaće snage, izgradnja TS 110/35 kV “Kotor“ je povjerena konzorcijumu kojeg čine „EuroZox“ sa partnerima, dok je 110 kV dalekovod izgradio „Elnos-Podgorica“ sa svojim podizvođačima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će primarni cilj CGES-a i u narednom periodu biti razvijanje prenosne mreže i na jugu i na sjeveru države, uvažavajući potrebe sadašnjih i budućih korisnika.

„U CGES-u vjeruju da investicije koje realizuju imaju snažan uticaj na privrednu aktivnost u zemlji i da su stabilnost i snagu kompanije pokazali i kroz sve dosadašnje projekte, a takođe i kroz one čija se realizacija naslućuje“, dodaje se u saopštenju.

Portal Analitika