Društvo

U crnogorskim bolnicama fali 600 ljekara

Prema podacima Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), u sistemu zdravstva prema Programu sanacije finansija u zdravstvenom sistemu u Crnoj Gori nedostaje oko 600 ljekara, jer u prosjeku na 100.000 stanovnika ima 213 ljekara, što je za oko 100 manje u odnosu na Evropsku uniju (prosjek 330/100.000), piše Dan.
U crnogorskim bolnicama fali 600 ljekara
Portal AnalitikaIzvor
Vlada je prekjuče usvojila Program sanacije finansija u zdravstvenom sistemu, koji pokazuje da je u zdravstvenim ustanovama angažovano 1.397 ljekara, a u tom sektoru je evidentirao ukupno 8.000 zaposlenih.

U programu sanacije navodi se da već duže vrijeme nema sistematskog rješavanja dugova i adekvatne organizacije funkcionisanja zdravstvene zaštite.

“Do nagomilanih problema u zdravstvu je došlo zbog neadekvatnog niva znanja menadžera, zastarjele opreme i loših uslova u starim ustanovama, ali i zato što ne postoji sistemski pristup u rješavanju nedostataka. Analiza je pokazala da su najčešći problemi finansijske prirode, ali i da postoje brojne slabosti u organizaciji. Plaćanje bolničkih usluga vrši se na neadekvatan način, zarade zdravstvenih radnika su niske, što za posledicu ima nedovoljnu profesionalnu satisfakciju i motivaciju”, navode u dokumentu.

Između ostalog, kako naglašavaju, raste i potrošnja ljekova i ne postoji nacionalna politika ljekova, kao i adekvatna kontrola i zastupljenost kontrole i procjene kvaliteta rada.

“Problemi sa nedostatkom novca su se godinama nagomilavali, jer budžet nije, što je i normalno, uvijek mogao da pokrije sve potrebe i obaveze, tako da je svaka nova poslovna godina počinjala dugom i u svakoj je zbog neusaglašenosti potrošnje sa planiranim sredstvima nastajao novi dug, koji je dovodio do rasta dužničke piramide”, piše u dokumentu.

Objašnjavaju da je rebalansom budžeta za 2016. godinu od 47,3 miliona eura, sedam opredijeljeno za zarade zaposlenih, zbog primjene novog Granskog kolektivnog ugovora, a ostatak za pokriće tekućih troškova i izmirivanje dugova Fonda i javnih zdravstvenih ustanova.

“Analiza Fonda pokazuje da je budžet u svakoj godini utvrđen u iznosu koji je značajno niži u odnosu na zahtijevana sredstva, a izuzetak je bila 2015. godina”, navode u programu.

Dan

Portal Analitika