Finansije

Qatari Diar zatražio građevinsku dozvolu za Plave horizonte nakon šest godina

Katarska kompanija Qatari Diar, nakon šest godina od potpisivanja ugovora za gradnju multifunkcionalnog objekta na Plavim horizontima, tražila je građevinsku dozvolu od Ministarstva turizma za izgradnju rezidencijalnih vila u katastarskoj opštini Milovići Tivat, na urbanističkoj parceli Pržno 1, piše Dan.
Qatari Diar zatražio građevinsku dozvolu za Plave horizonte nakon šest godina
Portal AnalitikaIzvor

Ugovor o kupoprodaji zaključen je sa Qatari Diarom prije pet godina, a njegova vrijednost bila je 25 miliona eura. Procijenjena vrijednost gradnje turističkog kompleksa na Plavim horizontima je 250 miliona eura.

U januaru prošle godine su izdati urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotelskog kompleksa na četiri urbanističke parcele i parcele obalnog šetališta i pristupnih saobraćajnica u zahvatu izmjena i dopuna urbanističkog projekta “Pržno 1 opština Tivat. Vlada je 8. maja dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata opšteg interesa mješovitog rizorta.

Međutim, izgradnja kompleksa na Plavim horizontima kasnila je prvenstveno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Pred crnogorskim sudovima vode se brojni sporovi oko eksproprijacije zemljišta na Plavim horizontima jer vlasnici imanja ne žele da pristanu na utvrđene cijene imajući u vidu da su prije 2010. godine prodavali parcele na toj lokaciji od 200 do 400 eura.

Vlada je donijela odluku da ekspropriše zemljište na Plavim horizontima po cijeni od 75 eura po kvadratu, međutim, na tu cijenu su se građani žalili. Nedavno je kotorski Osnovni sud donio odluku da se vlasnicima imanja za zelene površine plaća sto eura kvadrat. Prema toj odluci Vlada plaća 77 eura po kvadratu za zelene površine dok je Qatari Diar obavezan da plati građanima još dodatnih 23 eura za kvadrat. Za površine mješovite namjene umjesto utvrđenih 100 treba platiti 157 eura po metru kvadratnom. Razliku treba da plati katarska kompanija.

Vlada je u prošloj godini uvrstila gradnju na Plavim horizontima u prioritetne turističke projekte, međutim, na toj lokaciji osim rušenja istoimenog hotela prije pet godina ništa nije urađeno.

 

Portal Analitika