Društvo

Reagovanje: Ideološki juriš na Mitropoliju crnogorsko-primorsku

Mitropoliija crnogorsko - primorska reagovala je na tekst koji je juče objavljen u Pobjedi a prenijet na Portalu Analitika pod naslovom "SPC van domašaja pravde". Reagovanje MCP prenosimo integralno:
Reagovanje: Ideološki juriš na Mitropoliju crnogorsko-primorsku
Portal AnalitikaIzvor

U dnevnom listu ”Pobjeda” od 22. avgusta 2016. godine, objavljen je tekst K. Krsmanović pod naslovom ”SPC van domašaja pravde” i nadnaslovom ”Kako je Amfilohije legalizovao otimačinu crkvene imovine”. U najkraćem, u tekstu se, očevidno na osnovu ideološko-plemenske saradnje uredništva ovog lista sa Stevom Vučinićem, na krajnje površan i diletantski način autorka bavi pitanjem svojinskih prava Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a sve sa ciljem da na perfidan, ali providan način Mitropoliju i Srpsku Pravoslavnu Crkvu prikaže kao kriminalnu organizaciju koja se, da sa oproštenjem citiramo, ”dočepala ogromne i vrijedne (crkvene) imovine”.

I ovim tekstom su, kao i brojnim iz prethodnog perioda, poništeni svi principi novinarske profesije i etike. Mitropolija nema ništa protiv istraživačkog novinarstva, ali za novinare "Pobjede” u tekstovima koji se objavljuju o Mitropoliji od dolaska Draška Đuranovića na njeno čelo ne postoji druga strana. Dalje, izrazi i konstatacije koje koriste pojedini novinari ”Pobjede” u tekstovima kada je Mitropolija u pitanju pokazuju krajnju ostrašćenost i neobjektivnost, što ustvari predstavlja ideološki juriš na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, njenog mitropolita, sveštenstvo, vjernike i crkvenu imovinu. Upravo zbog toga, Mitropolija će uz pomoć svog Pravnog savjeta, iako to do sada nije činila, morati da razmotri pitanje pokretanja adekvatnih postupaka protiv ”Pobjede” i njenih neodgovornih urednika i novinara.

Novinarki ”Pobjede”, a ni njenom uredniku, nije poznat način upisa svojinskih prava u katastar nepokretnosti koji je zakonski regulisan u Crnoj Gori, kao ni istorijat tog upisa. Iako je uz tekst objavljen faksimil punomoćja koje je Mitropolit Amfilohije 1999. godine izdao geodeti Savu D. Đurišiću iz Podgorice kojim ga je ovlastio ”da može za sve manastire i hramove koji se nalaze na području Opština Podgorica i Danilovgrad, kao i njihovu imovinu /zemlja i dr./, a koji se nalaze u vlasništvu Pravoslavne Mitropolije Crnogorsko-Primorske izvaditi jedinstvene matične brojeve kod Republičkog Zavoda za statistiku Republike Crne Gore”, a u svrhu kompletiranja sveukupnog Inventara Mitropolije, neznavena autorka teksta je bez zazora konstatovala da je crkvena imovina u katastru nepokretnosti u Crnoj Gori upisana na Srpsku Pravoslavnu Crkvu iako je upisana na Mitropoliju sa njenim matičnim brojem. Riječ je o notornoj neistini koju je plasirala ”Pobjeda”, a koju ne demantuje samo objavljeni faksimil mitropolitovog akta nego je demantuju i stotine zakonitih pravosnažnih rješenja o upisa svojinskih prava Mitropolije o kojima novinarka nema pojma.

Crkvena imovina u Crnoj Gori na području kanonske jurisdikcije Mitropolije Crnogorsko-Primorske nije upisana na Srpsku Pravoslavnu Crkvu kao titulara, kako neistinito i krajnje zlonamjerno tvrdi autorka teksta. Novinarka ”Pobjede” ne zna da su po Ustavu Srpske Pravoslavne Crkve vrlo jasno razdvojene imovina Patrijaršije od imovine Mitropolije i eparhija i hramova i manastira koji im kanonski pripadaju. 

Diletantizam novinarke Krsmanović vrhuni u navodu da se ”država, za sada, ne bavi imovinom koju je SPC prepisala na sebe”. Za nju državni organi Crne Gore koje navodi u tekstu očevidno nijesu dio države Crne Gore!?!

Ni u vrijeme jednopartijskog novinarstva se nije moglo desiti da se u ”Pobjedi” objavi tekst prepun ovakvih neistina i obmana kada je u pitanju crkvena imovina i to ona koja je ostala u svojini Crkve, kao i drugih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, poslije nacionalizacije kojom je oduzet znatan dio imovine Crkve i vjerskih zajednica. Ali, to se događa danas u vrijeme kada se i preko stranica ”Pobjede” govori o poštovanju ljudskih prava, ali svima i svakome osim Pravoslavnoj Crkvi u Crnoj Gori. Samo se tako mogu objasniti ”Pobjedine” krajnje zlonamjerne i neistinite konstatacije: ”legalizacija otimačine crkvene imovine”; ”čiji je Ostrog”; ”kako je Srpska Crkva u Crnoj Gori došla do vrijednih nekretnina”; ”Srpska Crkva se dočepala ogromne i vrijedne imovine” itd. Novinarka ”Pobjede” je svoje čitaoce, bez obzira na njihovu malobrojnost, ostavila bez odgovora na ključno pitanje: kako je Crkva - Mitropolija Crnogorsko-Primorska sama od sebe otela crkvenu imovinu, koju je stekla najviše zadužbinarstvom i posjeduje je vijekovima?

Iz svih napisa, posebno iz posljednjeg feljtona, uzetog iz istorijski diletantske knjige Radoslava Rotkovića, jasno se vidi da ”Pobjeda” propagira novu otimačinu imovine Pravoslavne Crkve u Crnoj Gori, blateći Mitropoliju crnogorsko-primorsku – tu vjekovnu kičmenu moždinu Crne Gore.

Od ”Pobjede” bi se, pak, očekivalo da dâ svoj doprinos da se ispravi nepravda koja je u vrijeme komunističkog režima učinjena Crkvi i vjerskim zajednicama te da se njihova nepravedno oduzeta imovina vrati na isti način kao i u drugim bivšim socijalističkim državama koje su postale članice Savjeta Evrope i Evropske unije. Nijesmo primijetili da je uredništvo ”Pobjede”, iako se zdušno zalaže za tzv. evroatlanske integracije, svoju novinarsku pažnju usmjerilo na najnoviji godišnji izvještaj Stejt dipartmenta o ljudskim pravima i vjerskim slobodama u državama svijeta u kome se govori i o restituciji imovine koja je oduzeta Crkvi i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori
Na kraju, ističemo da je Mitropolija kroz vjekove, kao i tokom prethodnih decenija kao dobar domaćin vodila i vodi brigu o očuvanju crkvene imovine, a tako će se ponašati i ubuduće bez obzira na ovakve i slične manipulantske i tekstove pune vjerske mržnje, autora i urednika ”Pobjede”.

Portal Analitika