Društvo

Novi sistem nadzora pomorskog saobraćaja: Pod lupom sva plovila

U Kontrolnom centru Odjeljenja pomorskih telekomunikacija u Dobroj Vodi kod Bara na ogromnom displeju praktično se mogu vidjeti dometi novog sistema nadzora pomorskog saobraćaja uspostavljenog u oktobru 2015. godine. Umjesto donedavno govorne komunikacije sa posadama brodova, od čije je povratne informacije zavisilo precizno lociranje, sada je sve automatizovano i zna se tačna pozicija i putanja plovila u realnom vremenu.
Novi sistem nadzora pomorskog saobraćaja: Pod lupom sva plovila
Portal AnalitikaIzvor

Tako je svako plovilo koje ulazi ili izlazi iz teritorijalnih voda prikazano na ekranu sa svim pratećim podacima. Veća plovila se u realnom vremenu detektuju posredstvom automatskog identifikacionog sistema ili tri radara raspoređena duž obale. Na tačkama sa posebnim režimom saobraćaja, ko što su tjesnaci Verige i Kumbor u Boki, uočava se kada je neka jahta prekoračila brzinu, ili se primakla obali bliže od 200 metara, a o tome se automatski alarmiraju inspektori sigurnosti plovidbe u nadležnoj lučkoj kapetaniji…

Puni nadzor

 - Uvođenjem probne faze sistema za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem

 (VTMIS - Vessel Traffic Monitoring and Information Sistem) u oktobru prošle godine Crna Gora je u punom smislu postala pomorska zemlja koja je u prilici da na temeljan način ne samo kontroliše teritorijalne vode, već reaguje pravovremeno na znake različitih vidova opasnosti, prevencije povrede plave granice, ulaska stranih ribarskih brodova, do potrebe spašavanja ugroženih života, kao što je to bio slučaj prije nepunih mjesec kada je locirano nekoliko ugroženih plovnih objekata u barskoj opštini tokom jakog nevremena – kazao je Pobjedi Žarko Lukšić, načelnika Odjeljenja pomorskih telekomunikacija u okviru Uprave pomorske sigurnosti.

Prema njegovim riječima, nabavka i uspostavljanje VTMIS sistema bio je dio nastojanja Crne Gore da poboljšanja sigurnosti plovidbe i zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata.

- Realizacija tih ciljeva ostvarena je zahvaljujući sredstvima koja je Evropska komisija obezbijedila u sklopu programa pretpristupne pomoći EU za dva projekta – nabavku i uspostavu Sistema za nadzor, informisanje i upravljanje pomorskih saobraćajem VTMIS i nabavku opreme za hitno reagovanje u slučaju zagađenja mora sa plovnih objekata.

Ukupna vrijednost IPA programa iznosila je 3,5 miliona eura, od čega je 2,8 miliona finansirala EU, a odnosio se za nabavku opreme za hitno reagovanje (milion) i nabavku i instaliranje VTMIS opreme vrijedne 1,8 miliona eura. Dok je 700.000 eura bila državno učešće.

Kao tehničku podršku EU IPA 2011. Program Evropska komisija je izradila dodatne sudije – kazao je Lukšić. On ističe da je VTMIS složen tehnički i informacioni sistem namijenjen za praćenje, upravljanje i organizaciju pomorskog saobraćaja u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i epikontinetalnom pojasu.

(Opširnije čitajte u današnjoj Pobjedi)

Foto: ferry.co.me

Portal Analitika