Politika

Promjene u MVPEI u pravcu efikasnije realizacije ciljeva

Vlada je danas donijela odluku o razrješenju i imenovanju dijela rukovodeće kadra u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI).
Promjene u MVPEI u pravcu efikasnije realizacije ciljeva
Portal AnalitikaIzvor

Dužnosti su razriješeni generalna direktorica za bilateralne poslove Ljiljana Tošković i generalni direktor za multilateralne poslove Milorad Šćepanović, koji će preuzeti dužnost ambasadora u Poljskoj i šefa Misije Crne Gore u Ženevi, generalna direktorica za evropske poslove Snežana Radović i generalna direktorica za koordinaciju programa pomoći EU, Ana Vukadinović.

Kako je saopšteno iz MVPEI, na rukovodeće pozicije imenovani su Snežana Radović za vršioca dužnosti (v.d.) generalne direktorice za bilateralne poslove, Miodrag Radović za v.d. generalnog direktora za evropske poslove i Jelena Burzan za v.d. generalne direktorice za multilateralne poslove.

Ivana Glišević imenoovana je za v.d. generalne direktorice za koordinaciju programa pomoći EU, a Ana Vukadinović za v.d generalne direktorice za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju.

MVPEI planira da, kako su rekli, imajući u vidu kompleksnost budućih aktivnosti u dijelu ispunjavanja preuzetih obaveza u procesu pristupanja NATO-u i EU, harmonizuje normativnu infrastrukturu, kako bi se dodatno unaprijedila operativnost rada Ministarstva u skladu sa strategijskim ciljevima ovog resora i zahtjevima službe vanjskih poslova.

„Takođe, na sastanku rukovodećeg tima MVPEI usaglašeno je i dogovoreno da do kraja godine, osim kada je riječ o ambasadorima, neće biti rasporeda u diplomatsko-konzularna predstavništva, u cilju racionalizacije rada i značajne finansijske ustede“, navodi se u saopštenju.

Iz MVPEI navode da je planirano da se u oktobru ove godine organizuje Godišnja konferencija ambasadora, s fokusom na obaveze Ministarstva u ostvarivanju ključnih vanjskopolitičkih priorieta u ovoj fazi procesa integracije Crne Gore.

Portal Analitika