Društvo

MORT: Vaučer u Projektu 1000+ traje 60 dana

U proteklom periodu Ministarstvu održivog razvoja i turizma javio se određeni broj građana koji učestvuju u Projektu 1000+ sa molbom da se produži rok važenja vaučera.
MORT: Vaučer u Projektu 1000+ traje 60 dana
Portal AnalitikaIzvor

Da bi izbjegli nedoumice i pogrešna tumačenja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objašnjava još jednom definiciju vaučera, čemu on služi, kao i njegov rok važenja.
Odlukom o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje, definisano je da imalac vaučera sa odabranim investitorom zaključuje predugovor o kupovini stana koji je prijavljen učešćem u Projektu. 
Vaučer važi 60 dana od dana izdavanja.
Ako se vaučer ne iskoristi za zaključivanje predugovora o kupovini stana, korisnik vaučera se isključuje sa rang liste korisnika, a prvi naredni korisnik sa liste čekanja zauzima njegovo mjesto.
Iz navedenog je jasno da vaučer služi za sklapanje predugovora sa odabranim investitorom - građevinskom kompanijom, a taj korak su završili svi građani koji učestvuju u Projektu, a koji  su nas kontaktirali.
Pored pomenutog roka od 60 dana za imaoce vaučera za sklapanje predugovora sa građevinarom, Projektni odbor je definisao rok za realizaciju svih aktivnosti u pogledu zaključenja Ugovora o kreditu sa bankom na 30 dana od momenta predaje banci potpisanog predugovora sa gradjevinanskom kompanijom od strane aplikanta. Činjenica je da je rok od 30 dana relativno kratak da se sve procedure završe, jer se svaki slučaj cijeni pojedinačno i uslovljen je odlukom kreditnih odbora u bankama. Takođe je potrebno sklopiti ugovore o osiguranju, što iziskuje dodatno vrijeme.
Zaključeno je da ukoliko banka ocijeni da je izvjesno da kod pojedinačnog slučaja nije moguće sklopiti ugovor o kreditu u roku od 30 dana, banka će obavijestiti Projektni odbor, koji će biti u obavezi da donese pojedinačnu odluku o produženju roka od 30 dana za završetak procedure.
U tom smislu, banka ce nam se obratiti za ekstenziju roka, sto znači da ćemo to pitanje i riješiti na relaciji Projektni odbor - banka. 
U prvoj fazi podjele vaučere je dobilo 400 porodičnih domaćinstava kao i 55 domaćinstava sa liste čekanja.
Za ponedjeljak je planirana dodjela druge grupe vaučera za građane sa liste čekanja, o čemu će blagovremeno obavijestiti javnost.   

Portal Analitika