Društvo

CGO: DIK mora da ispravi javni poziv

Centar za građansko obrazovanje (CGO) skreće pažnju javnosti da je javni poziv za izbor trenera za obuku edukatora i članova biračkih odbora koji je raspisala Državna izborna komisija (DIK) 22.07.2016. godine, pozivajući se na Zakon o izboru odbornika i poslanika i Pravilnik o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje trenera i edukatora za obuku članova biračkih odbora, nezakonit.
CGO: DIK mora da ispravi javni poziv
Portal AnalitikaIzvor

Reagovanje prenosimo integralno:

Naime, u javnom pozivu DIK-a, između ostalog, od zainteresovanih kandidata se kao uslov traži “visoka stručna sprema (najmanje VI-2 nivo obrazovanja”).

Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, u članu 10, propisuje nivoe i podnivoe obrazovanja. Međutim, “VI-2 nivo obrazovanja” u Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija ne postoji. Regulisan je samo VI nivo kao stručna kvalifikacija (nosi 180 kredita CSPK-a) ili dio stručne kvalifikacije visokog obrazovanja sa minimum jednim kreditom CSPK-a. Dodatno, postoje podnivoi na VII stepenu – VII1 i VII2, ali oni nijesu navedeni u ovom javnom pozivu.

CGO cijeni da je jako važno da sve izborne radnje budu sprovedene u zakonskim okvirima, a tu posebnu odgovornost nosi upravo DIK. Stoga je zabrinjavajuće da DIK na ovaj način obesmišljava javni poziv ili da otvara prostor za manipulacije prilikom odabira kandidata.

CGO poziva DIK da hitno uskladi ovaj javni poziv sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija i da u nastupajućim radnjama pristupa sa mnogo više dužne pažnje.

Portal Analitika