Finansije

Pet ponuda za male hidroelektrane

Na oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) na vodotocima Lještanica, Bistrica, Bjelojevićka rijeka, Bukovica i Sjevernica, stiglo je ukupno pet ponuda.
Pet ponuda za male hidroelektrane
Portal AnalitikaIzvor

Kako je saopšteno agenciji Mina business iz Ministarstva ekonomije, za svaki od pet ponuđenih vodotoka dostavljena je po jedna ponuda.

Predstavnici ministarstva su naveli da su sve dostavljene ponude kompletne i ispunjavaju tražene uslove, kao i da su podobne za dalji postupak javnog nadmetanja.

“Do ovog trenutka, tenderska komisija je obavila kontrolu dokumentacije kako bi utvrdila da li je ponuđač, u skladu sa oglasom i tenderskom dokumentacijom, dostavio svu dokumentaciju za utvrđivanje podobnosti u zahtijevanoj formi, da li je dostavio garanciju ili depozit i je li podoban za učešće na nadmetanju”, rekli su predstavnici ministarstva.

Oni su najavili da će se u narednom periodu pristupiti otvaranju tehničke ponude, nakon čega će se, ukoliko svi propisani uslovi budu ispunjeni, obaviti vrjednovanje ponude.

“Na osnovu toga će biti formirana rang lista”, kazali su iz ministarstva.

Portal Analitika