Finansije

Pobjeda: Što uštede na kamati građani plate na naknadi

Banke su istovremeno sa smanjenjem kamata počele da podižu i uvode naknade i provizije, kako kažu klijenti, na sve i svašta. U većini banaka ni najosnovnija usluga kakvo je podizanje gotovine, plata i penzija, otvaranje i zatvaranje računa, provjera stanja, SMS informacije... nijesu besplatni, piše Pobjeda.
Pobjeda: Što uštede na kamati građani plate na naknadi
Portal AnalitikaIzvor

To potvrđuje i podatak da su banke za tri mjeseca ove godine za provizije i naknade od klijenata uzele 7,74 miliona eura.

Najviše su inkasirale CKB - 1,8 miliona eura i po 1,2 miliona Hipotekarna banka i Atlas banka. Najmanje, ili ni euro nije uzela Invest banka Montenegro. Prihod Zirat banke je svega hiljadu eura.

Uskoro će biti objelodanjen i podatak koliko su uzele za pola godine jer se očekuje objava finansijskih iskaza.

Isplate, provjere...

Banke naplaćuju na desetine raznih stavki u tarifama za fizička lica koje su raščlanjene kroz otvaranje transacionog računa, njegovo vođenje, izvode sa računa i dodatne štampe sa izvoda i naloga, gašenje računa, uplata i isplata gotovine, prenos na račune, trajni nalog, mjenični poslovi, eskrou račun... Tako, recimo, u CKB naplaćuju sve isplate gotovine na šalterima.

 - Za sve klijente sa redovnim primanjima, koji su istovremeno i klijenti bez transakcija debitnim karticama za isplatu se naplaćuje 0,13 odsto - minimum 10 centi, a ako imaju ove kartice 0,07 odsto ili isto minimum od 10 centi. Za sve penzionere koji su klijenti - bez transakcija debitnim karticama 0,10 odsto ili minimum pet centi, a sa karticama 0,05 odsto ili takođe pet centi minimum – navodi se na sajtu banke.

Otvaranje žiro računa u CKB ne naplaćuju, ali je održavanje za penzionere 49 centi, a za sve ostale 99 centi.

Zvanični izvještaj o računu naplaćuju tri eura, prenos na račun fizičkog lica 15 centi, plaćanje putem trajnog naloga eksterno 40 centi...

U Hipotekarnoj banci, koja je, takođe, među tri sa najvećim prihodima, ne naplaćuju podizanje gotovine na šalterima i bankomatima banke i plaćanjima ka računima unutar banke, ali ka drugim bankama naplaćuju 30 centi. Održavanje računa u ovoj banci košta 90 centi mjesečno. Naknada za deblokadu kartice je dva eura, a za hitno izdavanje 10 eura.

U Sosiete ženeral banci ne naplaćuju isplate sa računa. Podizanje gotovine na automatima i POS drugih banaka u zemlji naplaćuju 2,5 odsto, min 4,5 eura jednokratno, provjera stanja na bankomatima banke 50 centi, mjesečna članarina platne kartice viza elektron 1,20 eura, la rata 1,90, viza rivolving 3,40 eura,  zamjena plastike i PIN-a kartice fizičkog lica pet eura.

U NLB otvaranje računa za penzionere košta 49 centi, a za ostale klijente 99 centi, zvanični izvještaj banka naplaćuje 3 eura, mjenice i ostale obrasce 2 eura...

U HAAB, sada Adiko banci, isplata sa osnovnog transakcionog računa košta 0,50 odsto ili minimum 50 centi, a za penzionere besplatno. Za vođenje redovnog transakcionog računa mnaplaćuju 25 centi, a za penzionere euro.

U Erste banci, kako se takođe vidi iz sajta ove banke, isplate na blagajni - na teret transakcionog računa su besplatne, vođenje računa je 75 centi mjesečno, a za penzionere 30 centi. Upit u stanje na bankomatima košta 30 centi, a na stanja drugih banaka 50 centi Erste SMS - SMS notifikacija (debitna kartica) i rivolving košta 60 centi...

To su samo neke od brojnih usluga platnog prometa čiji cjenovnik banke moraju da imaju objavljen sa sajtu i da ga redovno ažuriraju.

(opširnije u Pobjedi)

Portal Analitika