Politika

Usvojen plan kontrole i nadzora izborne kampanja

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) donijela je, u zakonom predviđenom roku, Plan kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore.
Usvojen plan kontrole i nadzora izborne kampanja
Portal AnalitikaIzvor

Kako je saopšteno, Plan sadrži uputstva za obveznike Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja o načinu ispunjavanja propisanih obaveza i zabrana, kao i tumačenje odredbi ovog Zakona.

“Takođe, veoma precizno su nabrojani metodi pomoću kojih će Agencija vršiti kontrolu poštovanja obaveza i ograničenja kao što su zabrana prikupljanja priloga za učesnike izbora od određenih kategorija lica, zabrana zloupotrebe službenih vozila i prostorija, zabrana mjesečne potrošnje organa vlasti preko zakonom predviđenih limita i drugih”, kaže se u saopštenju ASK-a.

Kako se dodaje, pored detaljnog opisa i tumačenja zakonskih obaveza, sastavni dio plana je Kalendar aktivnosti propisanih Zakonom, sa rokovima za njihovo ispunjenje.

Iz ASK-a su podsjetili da su parlamentarni izbori raspisani 11. jula, a održaće se 16. oktobra ove godine.

“Imajući u vidu značaj predstojećih izbora, posebno sa aspekta sumnji dijela javnosti u regularnost i zloupotrebu javnih resursa, Agencija će sprovesti sve potrebne aktivnosti u cilju pune primjene zakona”, poručili su iz tog tijela.

Kako su istakli, ukoliko u toku kontrole ili nadzora Agencija pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona, podnijeće prijavu ili inicijativu nadležnom organu u roku od 15 dana.

“Agencija će neselektivno primjenjivati propisane mjere za sve uočene nepravilnosti, u skladu sa Zakonom”, poručili su iz tog tijela.

Oni su, povodom saopštnja koja se odnose na sprovođenje obaveza spropisanih ovim zakonom, saopštili da određeni broj institucija nije na vrijeme objavio zakonom tražene podatke (analitičke kartice i putne naloge).

“Usljed toga Agencija je preduzela mjere i nakon upućenog upozorenja institucije su objavile podatke, a protiv onih koje nijesu ispoštovale upozorenje biće pokrenut prekršajni postupak, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana”, pojašnjavaju iz ASK-a.

Agencija će, kako su poručili, profesionalno i pravovremeno informisati javnost o svim aspektima rada u toku izborne kampanje, postignutim rezultatima i informacijama relevantnim za sprovođenje Zakona.

Dodali su da će, istovremeno, Agencija obavještavati organe vlasti i političke subjekte o njihovim zakonskim obavezama.

Iz ASK-a su baveli da će svi aspekti rada Agencije tokom izborne kampanje biti predstavljeni medijima.

"Poseban akcenat biće na pravovremenom ažuriranju internet stranice Agencije www.antikorupcija.me, gdje će biti postavljena sva saopštenja o aktivnostima tokom izborne kampanje, i svim važnim informacije u vezi sa kampanjom", poručili su iz ASK-a.

MINA

Portal Analitika