Abiznis

Pejović: KAP se konačno oslanja samo na sopstvene resurse

Preduzeće Uniprom d.o.o. iz Nikšića preuzelo je Kombinat aluminijuma Podgorica 18. jula 2014. godine. Jedan od najznačajnijih subjekata u crnogorskoj privredi danas posluje bez državnih subvencija, što su utvrdili svi relevantni domaći i inostrani subjekti kojima je to bio predmet interesovanja.
Pejović: KAP se konačno oslanja samo na sopstvene resurse
Portal AnalitikaIzvor

Izvršni direktor Uniproma Veselin Pejović u intervjuu za dodatak Dnevnih novina "Novac" istakao je da su, budući da je značaj KAP-a strateški za crnogorsku ekonomiju, očekivanja a i "kritike" uobičajene za ovako velike projekte.

"Veoma je značajno KAP posmatrati kao privredni subjekat koji isključivo zavisi od međunarodnog tržišta – berze. Svi inputi u proizvodnji jedne tone aluminijuma su berzantski. Znači i struja i glinica i koks i aluminijum florid i smola su berzantske robe, a aluminijum je takođe berzantska roba. Upravljati ovim projektom u društvenom uređenju kada je on počeo da radi u odnosu na današnje uslove pod kojima radi nijesu za poređenje. Danas KAP nema subvenciju niotkud, oslonjen je na sopstvene resurse, sam nabavlja inpute potrebne za proizvodnju, a isto tako ovu i prodaje. Dakle, razlika je očigledna od kako je Uniprom u KAP-u niko ni na koji način nije subvencionisao KAP, a pogotovo ne država. Tačnije, ovo od 18. jula 2014. godine. KAP je među najvećim privrednim subjektima u Crnoj Gori oslonjen na sopstvene resurse u svom radu, a njegov uspjeh u poslovanju je u direktnoj vezi sa berzom. Uniprom se ne bavi s tim da li ga je, na koji način i koliko neko ranije subvencionisao“, istakao je Pejović.

On je dodao da je prilikom kupovine KAP-a ambijent u kome se Uniprom kretao za ovo vrijeme i čime se rukovodio, posebno su nanosile štetu nedobronamjerne, laičke i politički motivisane aktivnosti pojedinih javnih ličnosti koje su željele prestanak rada KAP-a kao ilustraciju ili pokazatelj koliko je pogrešna ekonomska politika vođena od strane Vlade Crne Gore.

"Primjera radi, sjetimo se riječi jednog izvjesnog profesora metalurgije iz Crne Gore koji je tvrdio da njegovi prijatelji koji upravljaju Kombinatom aluminijuma u Šibeniku imaju formulu ozdravljenja KAP-a. Taj Kombinat je danas u stečaju, prekinuo je proizvodnju, a njegov menadžment je Unipromu nudio 50% u strukturi kapitala besplatno samo da preuzme upravljanje i tog kombinata, odnosno organizuje njegovu proizvodnju. Sjetimo se i drugog, ili trećeg komentara, kako su sredstva za kupovinu KAP-a obezbijeđena iz poslova narko biznisa gdje iza kupovine stoji kapital Šarića, a da je vlasnik Uniproma tajkun, miljenik vlasti i 'kupac' koji nije pravi, stvarni vlasnik“, naglasio je Pejović.

On je podsjetio da je, kada je Uniprom preuzeo upravljanje KAP-om, prodajna cijena aluminijuma na berzi je bila 2.500 američkih dolara, dok je danas je 1.500 dolara.

"Istovremeno u ovom periodu poslovanja sa gubitkom, Uniprom je investirao više od osam miliona eura u obnovu ćelija u seriji “B” i remont dotrajale opreme, zadržao isti broj radnika. No, to je berza. I ona će, očekujemo, ponovo vratiti opravdanost i vjeru u potrebu i opstanak ovog privrednog subjekta. Poslujući sa gubitkom, ali maksimalnom racionalizacijom troškova proizvodnje, angažovanjem svih zaposlenih, menadžmenta sa stečajnim upravnikom taj negativan skor je sadržan zaustavljen na teoretski najmanjem mogućem nivou”, istakao je Pejović.

Izvor: Dnevne novine

Portal Analitika