Portal Analitika
 • Politika
 • Društvo
 • Abiznis
 • Sport
 • Kolaž
 • Region / Svijet
 • Kultura
 • Kolumne
 • Nauka / Tehnologija
 • Savremena karijatida
 • Ostalo
Politika

Pajović zatražio sazivanje Odbora za ljudska prava i slobode

Obavještavamo vas da je Predśednik Skupštine Crne Gore na osnovu člana 63 Poslovnika Skupštine Crne Gore, zatražio sazivanje Odbora za ljudska prava i slobode na sjednicu na kojoj će se, shodno zahtjevu, razmotriti prijava koju je predśednik dostavio odboru dana 18.07.2016. godine.
Pajović zatražio sazivanje Odbora za ljudska prava i slobode
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

U nastavku vam dostavljamo član 63 Poslovnika Skupštine:

Član 63

Predsjednik odbora dužan je da sazove odbor na sjednicu, ako to zatraži predsjednik Skupštine ili trećina ĉlanova odbora, navodeći pitanja koja treba da se stave na dnevni red sjednice odbora. Ako u slučaju iz stava 1 ovog člana odbor ne sazove predsjednik odbora, odbor će sazvati predsjednik Skupštine.

Portal Analitika