Abiznis

Pozvali zainteresovane da dostave ideje u okviru projekta Sva čuda Crne Gore

Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspisalo je danas javni poziv u okviru projekta Sva čuda Crne Gore i pozvalo građane i druge subjekte da dostave ideje u cilju oživljavanja interesovanja za turistički neafimisane i nepoznate crnogorske lokacije.
Pozvali zainteresovane da dostave ideje  u okviru projekta Sva čuda Crne Gore
Portal AnalitikaIzvor

Iz Ministarstva su kazali da se na taj način poboljšavaju pretpostavke za ekonomsku valorizaciju bogatstava koja posjeduje Crna Gora, diversifikovanje turističke ponude i bolji turistički rezultat.

Ukupna vrijednost poziva iznosi 25 hiljada EUR, dok je je njegov predmet otkup priča, anegdota, istorijskih događaja i činjenica i fotografija iz Crne Gore, iz svih gradova, sela, mjesta za koje postoji pisani trag kao dokaz, a koje mogu biti značajne za turističku valorizaciju. To se, kako je objašnjeno, pogotovo odnosi na lokalitete poput Prokletija, Komova, Bjelasice, kanjona Mrtvice, doline Lima i Bojane, Pive i Pivskog jezera, Veruše, Njeguša, Šaskog i drugih jezera, Ali Pašinih izvora i Turjaka.

Pravo učešća na pozivu imaju visokoobrazovne institucije, turističke i nevladine organizacije, sportski savezi i druge asocijacije i udruženja, javne ustanove, građani i preduzeća, preduzetnici i firme registrovane za obavljanje turističke djelatnosti, ali i drugi subjekti sa statusom pravnog lica.

Iz Ministarstva su naveli da podnosilac zahtjeva može da aplicira sa više projekata, dok aplikacije moraju biti sortirane u tri kategorije - A, B i C.

Kategorija A podrazumijeva predloge za uvrštenje određenog lokaliteta na listu Sva čuda Crne Gore, sa obrazloženjem turističke atraktivnosti, bez obzira da li je zasnovana na prirodnim ljepotama, istorijsko-geografskim faktima ili zanimljivim pričama i legendama.

U kategoriji B su konkretizovane ideje turističkog oplemenjivanja novih lokaliteta, kako bi se njihova privlačnost unaprijedila, a kategorija C biznis-inicijative koje podrazumijevaju spremnost aplikanta da ih, uz subvencije i druge forme institucionalne podrške, realizuje i tako konkretizuje povećanje turističke atraktivnosti određene lokacije.

Iz Ministarstva su objasnili da će nakon donošenja odluke i izbora materijala, sa izabranim ponuđačima biti zaključen ugovor.

Oni su objasnili da su sredstva namijenjena za dodjelu prve, druge i treće otkupne nagrade za predloge iz kategorije A, od dvije hiljade, 1,5 hiljada i hiljadu EUR, kao i za plaćanje otkupne nadoknade od 100 EUR za ostale akceptirane aplikacije iz te grupe.

Sredstva su namijenjena i za plaćanje otkupne nadoknade od 300 EUR za sve prihvaćene aplikacije u kategoriji B, ukoliko aplikacija ne uključuje i prijavu po kategoriji C. Novac će biti iskorišćen i za plaćanje participacije za troškove apliciranja, odnosno obrade biznis inicijative do nivoa potrebnog za dalju obradu od 500 EUR, prema Investiciono razvojnom fondu da materijalno i na drugi način podrži njenu realizaciju.

Iz Ministarstva su kazali da će otkupljene ideje iz kategorije B biti predmet posebnog javnog poziva tog Vladinog resora za njihovu realizaciju, koji nije sastavni dio ovog konkursa.

Na osnovu predloga stručnog žirija, ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović, treba da donese odluku o izboru ponuđača, nakon čega on dostavlja djela za izbor. Otkup djela se obavlja do utroška ukupno raspoloživih sredstava.

Iz Ministarstva su objasnili da je sastavni dio javnog poziva program podsticajnih mjera u turizmu za projekat Sva čuda Crne Gore.

Prijava za konkurs treba da, pored imena i prezimena ponuđača, odnosno naziva kompanije, sadrži elektronski portfolio sa pričama, anegdotama, istorijskim događajima, činjenicama i fotografijama turističkih lokacija Crne Gore, čiji je autor ponuđač.

Ukoliko je ponuđač građanin, potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu da je autor djela u portfoliu i da posjeduje sva prava, u skladu sa zakonima kojim je regulisana ta oblast. Ukoliko je ponuđač kompanija, uz portfolio je potrebno priložiti pisanu izjavu autora djela o učešću na konkursu, kao o stavljanju autorskih prava za izabrana djela na raspolaganju kompaniji koja ga zastupa u ovom poslu.

Prijave sa mogu dostavljati do 15. avgusta Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Ponude će stručni žiri vrjednovati na osnovu kvalitativne procjene portfolia. Na osnovu predloga stručnog žirija, ministar održivog razvoja i turizma donosi odluku o izboru ponuđača, koji nakon toga treba da dostavi djela za izbor.

U pozivu je navedeno da ukoliko Ministarstvo održivog razvoja i turizma posumnja da je neko dostavio djelo na koje nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja izbrisati rad iz konkurencije.

Ministarstvo i stručni žiri, kako je objašnjeno, ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava. 

(MINA-BUSINESS)

Portal Analitika