Društvo

Barani otkrili nepoznato blago

Juče je zvanično završena nagradna igra "Otkrijte nam skriveno i nepoznato blago" Turističke organizacije Bar, a prvu nagradu i 500 eura dobio Naser Kraja za Ledene bunare Ostrosa.
Barani otkrili nepoznato blago
Portal AnalitikaIzvor

Kako prenosi portal Jedro.me, drugu nagradu i 300 eura dobio je Osman Grgurević za pećinu Spila u Veljoj Gorani, a treću nagradu i 200 eura Sara Kurgaš za Česme vakufe - zadužbine vode.

Specijalne nagrade od po 100 eura dobili su Josif Božović i mr Jadranka Tršić za Stazu endema - bilje na Vrsuti, te 90-godišnji Milutin Mašanović za Selo Orahovo - Crmnica.

Igra je trajala od 25. maja do prvog jula, a juče su nagrade dodijelili predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić i direktorica TO Bar Neda Ivanović.

Ona je rekla kako je konkurs privukao veliku pažnju građana Bara, te da je organizovan u cilju sakupljanja što više podataka o turističkim atrakcijama nedovoljno poznatih široj javnosti.

- Želja nam je bila da kod građana podigne svijest o mogućnostima valorizacije turističkih potencijala Bara i Crne Gore. Na našu adresu pristiglo je 16 predloga, a svi nagrađeni, po ocjeni žirija, podstiču otkrivanje novog, nepoznatog, zaboravljenog materijalnog i nematerijalnog nasljeđa opštine Bar - dodala je Ivanović.

Žirijem je predsjedavala dr Anastazija Miranović, a činili su ga još fotograf prof. Lazar Pejović i mr Pera Pavlica Dragišić, inače dobitnica nagrade NTO 2001. za legendu o vilinim parama.

- Žiri je odlučio da prvu nagradu zavrjeđuju bunari iz sela Boljevići u Ostrosu. Kao vanredni materijalni tragovi ljudskog viševjekovnog djelovanja na ovim prostorima, bunari istovremeno sobom nose fascinantnu, neotkrivenu nematerijlanu vrijednost u priči-legendi koja se za njih vezuje. Dakle, bunari iz Boljevića su izvanredan resurs turističke valorizacije, koji posjeduje sačuvani narativ u sjećanjima mještana, kao i materijalne tragove u dobro očuvanom stanju. Uz već zaštićena kulturna dobra, ostatke manastira Prečista Krajinska i Kosarin bunar u Ostrosu, u mogućnosti smo da kroz adekvatnu turističku i kulturnu valorizaciju dvanaest bunara u selu Boljevići u Ostrosu upotpunimo i unaprijednimo kulturno-turističku ponudu opštine Bar i Crne Gore - obrazložila je Miranović.

Spila u Gorani, za koju je dodijeljena druga nagrada, otkriva vrijedan speleološki lokalitet na teritoriji barske opštine koji neosporno zavrjeđuje turističku valorizaciju. Imajući u vidu činjenicu da speleološki turizam, kao selektivni vid turizma, ima ciljnu grupu, valorizacijom ove pećine bi se upotpunila i unaprijedila turistička ponuda barske opštine i Crne Gore. Ljepota pećinskih ukrasa - stalaktita i stalagmita - impresivan ulaz u pećinu, ostavljaju neponovljiv utisak i nezaboravan doživljaj lokaliteta.

- Treća nagrada - česme iz perioda turske vladavine kojih na teritoriji opštine Bar ima na desetine, od čega 30-tak sa sačuvanim isklesanim natpisima na arapskom pismu, predstavljaju odličan potencijal za turističku valorizaciju. Država je prepoznala ove česme kao potencijalna kulturna dobra prihvatanjem inicijative za njihovu valorizaciju. One bi, svakako, svoju punu valorizaciju doživjele u kulturnom turizmu, kroz mogućnost formiranja tzv. tematske staze, gdje bi se uz adekvatan narativ pričala priča o sačuvanim materijalnim ostacima kulture življenja otomanskog perioda, značaja i pažnje koja je poklanjana vodi –izvoru života - dodala je Miranović.

Endemsko bilje Vrsute, kako je kazala, može da predstavlja jedinstvenu ponudu eko turizma barske regije, prvenstveno u kontekstu specifičnosti ovdašnjeg biodiverziteta. Osim neponovljivog doživljaja vizura koje se pružaju sa Vrsute, tu su i pogodnosti hajkinga, vidikovaca, biljnih suvenira i domaće gastronomije. Ponuda Putevima endemskog bilja Vrsute, bila bi odlična inovativna tržišno-segmentna niša raznovrsne turističke ponude barske opštine.

Milutinu Mašanoviću specijalna nagrada dodijeljena je za njegov zbirni predlog brojnih materijalnih i nematerijalnih tragova istorije i tradicije sela Orahova u Crmnici, u blizini Virpazara. Brojna istorijska fakta i materijalni dokazi narativa mjesta željno isčekuju turističku valorizaciju.

- Ova konkursna nagradna igra pokazala se izuzetno plodotvornom i opravdanom, ponudivši obilje materijala koji bi se mogao turistički valorizovati. Još jednom se potvrdilo da su određeni mještani i pojedinci dobri poznavaoci kraja u kome žive, s razvijenom sviješću o očuvanju, zaštiti i valorizaciji materijalnih i nematerijalnih vrijednosti svog zavičaja. TO Bar će i narednih godina raspisivati istu nadradnu igru sa ciljem da se otkrije što više skrivenog i nepoznatog blaga Bara - poručila je Ivanović.

Izvor: Jedro.me

Foto: TO Bar

Portal Analitika