Društvo

Podgorica: Ovo ljeto teče u znaku rekordnih dnevnih količina kiše

Prethodni mjesec protekao je u znaku učestalnih mini-oluja na području Podgorice a ni u ostalim predjelima Crne Gore vrijeme nije bilo veselije.
Podgorica: Ovo ljeto teče u znaku rekordnih dnevnih količina kiše
Portal AnalitikaIzvor

Prve mandarine, nabujala Morača, i rekordne količine dvadesetčetvoročasovne kiše samo su dio ''posljedica'' vremenskih promjena koje nijesu karakteristične za ovo doba godine. Tom prilikom, metereolog Branko Micev, napravio je kratku analizu prethodnih par mjeseci.

Minulih mjeseci područje CG bilo je izloženo uticaju značajnih meteoroloških situacija za koje se može reći da nijesu baš uobičajena pojava i da su meteorološki parametri dostizali rekordne vrijednosti u pojedinim danima.

Jun je bio u znaku značajnih meteoroloških dogadjaja, te neuobičajeno kišan. Temperatura-srednja maksimalna dnevna, prosječno za CG bila je viša za oko 3C od odgovarajuće klimatske normale. Najveće odstupanje temperature registrovano je na sjeveru CG, gdje je temperatura odstupala za oko 3 do 4 stepena a na području Podgorice ona je bila viša za oko 2 stepena od odgovarajuće klimatske normale. Tokom juna registrovane su rekrodne 24h količine kiše. Na području Cetinja palo je 242 lit/m 2 , u Ulcinju 162 a u Podgorici palo je 116 lit/m 2 za 24h. Ova dnevna količina kiše za jun mjesec je veća nego u prethodnih pola vijeka. 

Tokom juna učestala je bila pojava toplog i sparnog vremena sa razvojem olujno-grmljavinskih oblaka i popodnevnih kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Jun je bio topliji i vlažniji od klimatske normale. Prilično nepovoljna kombinacija meteoroloških parametara tokom perioda april-jun vjerovatno će imati uticaj u sektoru poljoprivrde kako na kvalitet tako i na kvantitet prinosa. 

Maj je bio u znaku kiše i sa temperaturom ispod prosječne. Prosječno za CG srednja maksimalna dnevna temperatura je bila niža za oko 0.3C od klimatske normale ali je bio veoma kišan. Na području PG palo je 269 lit/m 2 i bio je rekordno najkišniji za više od pola vijeka. Na području Cetinja palo je oko 318lit/m 2 . Prosječno za CG suficit količine kiše kreće se oko 75% što znači da je tokom maja prosječno za CG palo oko 75% više kiše od klimatske normale. Maj je bio hladniji i vlažniji od klimatske normale.

I April je bio u znaku neuobičajeno toplog i stabilnog vremena a temperatura je bila neubičajeno visoka u dužem vremenskom periodu sa obaranjem temperaturnih poluvjekovnih rekorda u pojedinim danima. Na području PG i na Žabljaku a slična je situacija i u drugim gradovima april ove godine u pogledu prosječne maksimalne dnevne temperature je rekordno najtopliji za više od pola vijeka. Prosječno za CG, srednja maksimalna dnevna temperatura bila je viša za oko 5 stepeni a najveće odstupanje od klimatske normale registrovano je na sjeveru u Kolašinu i u Pljevljima, tamo je temperatura–srednja maksimalna dnevna bila viša za oko 6 stepeni. April je bio u znaku deficita padavina. Prosječno za CG ostvarenost količine kiše kreće se oko 65% što uznači da se deficit padavina kreće negdje oko 35% od prosječne količine za april. 

Krajem aprila nakon dugotrajno rekordno visokih temperatura dolazi do naglog zahlađenja, na sjeveru ponegdje i u centralnim planinskim oblastima pao je snijeg. Formiran je sniježni pokrivač visine 29cm na Žabljaku i 17cm u Kolašinu. April je bio topliji i sušniji od klimatske normale. 

Zaključno sa današnjim danom na području PG registrovano je ukupno 25 tropskih dana dana. Prošle godine bilo je ukupno 99 tropskih dana a u periodu od 2010g. prosječan godišnji broj tropskih dana iznosi 89. Najviše ih je bilo tokom 2011. godine kada je ukupno registrovano 111 tropskih dana.

L.Đ.

Portal Analitika