Politika

Koprivica: Nikšić treba da ima status grada, a ne opštine

Skoro dva vijeka demokratski svijet zna da su lokalne institucije za slobodu ono što su škole za nauku. Da bi se ostvario imperativ da vlast potiče od građana, da radi za potrebe građana i da je zavisna od građana, neophodno je da državno uređenje počiva na suštinskoj decentralizaciji, izjavio je funkcioner Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.
Koprivica: Nikšić treba da ima status grada, a ne opštine
Portal AnalitikaIzvor

-Demokrate smatraju da bi Nikšić trebalo da ima status grada, a ne opštine. Nov status trebalo bi sa sobom da povuče dodatne nadležnosti i dodatne izvore finansiranja. Nove funkcije bi trebalo definisati u pogledu podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Obogaćivanje sistema lokalne samouprave umjerenim elementima politipskog modela u skladu je sa činjenicom da je Nikšić u ekonomskom, geografskom i kulturnom smislu središte šireg područja naše države. Osim toga, status grada više odgovara renomeu Nikšića, njegovom populacionom, teritorijalnom, privrednom, kulturnom i istorijskom značaju. Statusno jačanje jedinice lokalne samouprave putem zakona u skladu je sa Ustavom Crne Gore, a i predstavlja prethodnu i bazičnu pretpostavku za ono što je takođe opredjeljenje Demokrata: da Župa u okviru grada Nikšića dobije status gradske opštine sa svojim organima, budžetom i garantovanim izvorima finasiranja. Ova opredjeljenja Demokrata su zapisana u Programu za Nikšić koji je Opštinskog odbora Demokrata Nikšić jednoglasno usvojio. Jedini smo politički subjekt koji pred građane izlazi sa kompletnim lokalnim izbornim programom- sistakao je Koprivica u izjavi dostavljenoj Portalu Analitika. 

Naglasio je da bi novi izvori finansiranja Nikšića kao grada trebalo da ukinu podanički mentalitet koji je aktuelna vlast unijela u lokalnu upravu. 

-Istina je da je aktuelnoj vlasti lakše čekati na Vladu i dodvoravati joj se nego da preuzme odgovornost i samostalno rješava javne probleme. O tome najbolje govore nedavne riječi šefa lokalnih javnih finansija da „misli da je premijer prihvatio da se uradi jedna dodatna analiza“ oko uvećanja prihoda od jezera. Zahvaljujući aktuelnoj vlasti opština Nikšić je nakon 2007.godine izgubila mogućnost ostvarivanja višemilionskih prihoda po osnovu naknade za jezera. Neophodno je stvoriti zakonske pretpostavke da se ove naknade naplaćuju od državnog monopolskog preduzeća, a u korist budžeta Nikšića- zaključio je Koprivica. 

Statusno i institucionalno jačanje Nikšića kao grada je neophodno da se ne bi smjenjivale faze nazatka i stagnacije u zajednici koja raspolaže: visokim procentom mladog i radno sposobnog stanovništva,velikim ekonomskim resursima, izuzetnim hidropotencijalom četiri jezera, koja raspolaže sa više od 95 miliona tona ukupnih geoloških rezervi boksita, sa 5 miliona tona rezervi krečnjaka, kreča i mermera, sa 54 500 hektara ukupnih poljoprivrednih površina, sa 150 000 hektara površina šuma i šumskog zemljišta od čega više od 50% u državnom vlasništvu itd.

-Nikšiću su neophodne korjenite upravne, javno-finansijske, privredne i socijalne reforme kako bi bio napredan grad u pravnoj državi, a ne nerazvijena zajednica u besudnoj zemlji. Shodno tome, Demokrate će predano u javnim nastupima i terenskoj kampanji predstavljati originalna rješenja našeg lokalnog programa, kao što su uvođenje evropskog modela uprave, tehnike rada i metode upravljanja koje su zasnovane na konceptu „Novog javnog menadžmenta“, mehanizmi za maksimalnu upravnu i fiskalnu transparentnost, nezavisne institucije za zaštitu prava građana i javnog interesa(gradski ombudsman i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Nikšića), model objedinjenog nadzora i upravljanja preduzećima u vlasništvu grada, model integralnog upravljanja nekretninama u gradskom vlasništvu, razvoj alternativnih nefiskalnih instrumenata finasiranja javnih potreba, programsko budžetiranje, društveno odgovorni investitori, reafirmacija državne svojine, socijalna stanogradnja i socijalno preduzetništvo- podvukao je Koprivica.  

 

 

 

Portal Analitika