Politika

Bojović: Zalagao sam se za politiku otklona

Potpredsjednik i jedan od osnivača URA Rade Bojović napustio je taj pokret zbog dugotrajnih, koncepcijskih neslaganja sa politikom koju sprovode čelni ljudi te političke grupacije. Bojović nije saglasan sa ulaskom URA u prelaznu vladu bez prethodne provjere i legitimiteta osvojenog na izborima, a žestoko se protivi predizbornom konceptu URA kojim se ne planira samostalan nastup na oktobarskim izborima.
Bojović: Zalagao sam se za politiku otklona
Portal AnalitikaIzvor

Razlozi za moje napuštanje GP URA su proizvod dužeg koncepcijskog neslaganja u pogledu shvatanja praktične politike i pozicioniranja URA na političkoj sceni. Prvo, ja sam se zalagao za politiku otklona od trule crnogorske političke klase i istovremenu beskom­promisnu i dugoročnu afirma­ciju državotvorne, prozapadne, antipartitokratske i reformatorske politike. Takva politika je uključivala suprot­stavljanje DPS-u, ali i distanci­ranje od diletantske ili nedržavničke opozicije. Bio sam protivnik populističke i neod­govorne politike tipa „dovolj­no je samo da DPS ode", već sam smatrao da URA treba da se razvije u političku avangar­du, koja bi predvodila opozici­onu alternativu i koja bi svo­jom ukupnom politikom i ličnim primjerom zaslužila da vodi ovu državu - ističe Bojović u izjavi za Pobjedu.

(opširnije u Pobjedi)

Portal Analitika