Portal Analitika
 • Politika
 • Društvo
 • Abiznis
 • Sport
 • EURO 2024
 • Kolaž
 • Region / Svijet
 • Kultura
 • Kolumne
 • Nauka / Tehnologija
 • Savremena karijatida
 • Ostalo
Društvo

“Sportski novinari mogu podsticati mlade na kockanje”

„Savjetovalište za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja Entera-Podgorica“ koje radi u sklopu ADP ZID-a je u dvorcu kralja Nikole Petrovića u Podgorici organizovala okrugli sto na temu „Sport i kockanje?“.
“Sportski novinari mogu podsticati mlade na kockanje”
Portal AnalitikaIzvor

Na skupu su obrađene teme: “Sportsko novinarstvo i klađenje“ i „Sport i rizik od ulaska u svijet kockanja“, a organizovao se sa ciljem dase suzbije problem patloškog kockanja ali i analiziraju neki dodatni faktore koji mogu uticati na razvoj patološkog ili problematičnog kockanja.

Sportski novinari, novinske i televizijske kuće trebaju postati svjesni svoje uloge i svog mogućeg uticaja na razvoj patološkog kockanja kod gledaoca i čitalaca a da sa druge strane sportisti i članovi njihovih porodica, kao i društvo u cjelini moraju biti svjesni opasnosti sportskog klađenja za njih lično i njihovu karijeru i integritet.“zaključili su oni.

Sportski novinar, Vlado Jovićević je pričao o uticaju sportskih novinara „Oni trebaju da profesionalno i etički pristupe svom poslu i da postanu svjesni uticaja koje takvo komentarisanje može imati u smislu negativnih posledica kako po gledaoce tako i po samog novinara. „kaže on. U izlaganju je pomenuo nekoliko slučajeva kada su sportski novinari prilikom prenosa utakmica otvoreno govorili o favoritima kladionica, kvotama a neki su čak i prikazivali sopstveni popunjeni tiket iz kladionice u TV prenosu.

Psihoterapeut “Savetovališta Entera” iz Beograda Milan Radovanović govorio je zašto su sportisti u potencijalnom riziku za razvoj patološkog kockanja. Najveću ulogu u tome ima nepostojanje tzv “Plana B” koji sportisti često ne prave za sebe, misli on.

“To podrazumijeva da se dešava da neki sportisti ne razmišljaju šta će raditi u slučaju privremenog prestanka sportske karijere ili nakon završene sportske karijere, i ako su već bili skloni klađenju, lako sa njime mogu nastaviti u povećanom tempu kako bi na taj način održali interesovanje i uključenost u sport s jedne strane, a dok bi sa druge strane ispunili svoje slobodno vrijeme koje je godinama prije toga bilo isprogramirano i dobro organizovano. “kaže Milan.

Sportski trener i predsjednik FK Ribnica – Elvis Škrijelj , pričao je o iskustvima sa radionice koje je ADP Zid održao u njihovom klubu i značajnog pozitivnog uticaja na sportiste koji su prošli ovu radionicu.

U diskusiju se uključio i bivši zavisnik od kockanja koji je uspješno završio tretman u Savjetovalištu pri ADP-Zid, i iz svog ugla na osnovu iskustva nekog ko je sa 8 godina ispunio prvi tiket, sa 15 godina igrao poker u poznatom crnogorskom hotelu i posjećivao kazino, dao je preporuku da sa edukacijom o problemu kockanja i preventivnim aktivnostima treba krenuti od najranijih uzrasta i sem djece edukovati i roditelje.

“ Trebala bi se pomjeriti dozvoljena starosna dob prilikom ulaska u kazina sa 18 na minimum 21 godinu.”misli on. Pomenuo je i značajan negativan uticaj novinskih dodataka koji sadrže kvote, prognoze i slično. Uporedio je ovakve novinske dodatke sa psihoaktivnim supstancama i istakao da je za osobu koja se inače kladi ovakav novinski dodatak kao poruka korisnicima psihoaktivnih supstanci da ih trebaju konzumirati sa datim uputsvima kako i na koji način. Ovim poređenjem želio je ukazati svima koliko je značajan problem patološkog kockanja i ukazao da je to bolest zavsinosti kao i bila koja druga i da joj svi akteri društva trebaju prići na taj način.

Predstavnici priređivača igara na sreću bili su aktivni u diskusiji, naročito iz Udruženja “Liga” i istakli da su od nedavno počeli sa preventivnim aktivnostima od patološkog kockanja.

download

Rezultati istraživanja pokazuju da 70% mladih ljudi u Crnoj Gori kocka a 62 % redovno posjećuje sportske kladionice. 

Portal Analitika