Društvo

Počinje nasipanje plaža u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore počeće sa nasipanjem plaža pijeskom u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu, nakon ugovora sa Đokić group d.o.o. iz Bara.
Počinje nasipanje plaža  u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu
Portal AnalitikaIzvor

Prihranjivanje će se vršiti mašinskim ili ručnim razastiranjem odgovarajuće vrste pijeska na plažama koje će predhodno biti očišćene od otpada.

,,Nasipanje će se vršiti pijeskom koji se vadi na separacijama u koritima rijeka, a koji je prirodnim procesom taloženja i abrazivnim dejstvom vode, obrađen do nivoa da se dobije zaobljeni oblik zrna, prečnika 4-8mm. Elaborat predviđa nasipanje ukupne količine od 422 m3 na 18 lokacija na području opštine Kotor,ukupne količine od 140 m3 na 7 lokacija na području opštine Tivat, iukupne količine od 745 m3 na 26 lokacija na području opštine Herceg Novi.,, naveli su oni.

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je angažovalo stručnjake Instituta za biologiju mora za izradu studije ,  kojom će se izvršiti analiza i ocjena uticaja  predmetnih aktivnosti,  dati zaključci o opravdanosti nastavka nasipanja ovih plaža, kao i preporuke i kriterijumi za izbor lokacija prilikom izrade budućih elaborata nasipanja plaža.

Portal Analitika