Društvo

Skuplja voda iz Regionalnog vodovoda

Vlada se saglasila sa odlukom Upravnog odbora JP Regionalni vodovod o većim cijenama isporuke vode iz regionalnog vodovodnog sistema za Crnogorsko primorje.
Skuplja voda iz Regionalnog vodovoda
Portal AnalitikaIzvor

Prihvaćene su sljedeće cijene vode: 0,37 €/m3 (sadašnja cijena 0,29 €/m3) za kontinuiranu isporuku vode u toku cijele kalendarske godine. Zatim 0,52 €/m3 (sadašnja cijena 0,42 €/m3) za periodičnu isporuku vode, neprekidno najmanje 6 mjeseci u toku kalendarske godine. Takođe, 0,74 €/m3 (sadašnja cijena 0,58 €/m3) za periodičnu isporuku vode neprekidno u periodu kraćem od 6 mjeseci, ali ne i kraćem od tri mjeseca.
– Cijena koju je predložio UO preduzeća od 0,37 €/m3 vode za kontinuiranu isporuku je subvencionirana cijena koja treba da podstakne lokalne vodovode da preuzimaju veće količine vode iz regionalnog vodovodnog sistema, koja je po kvalitetu bolja od vode iz pojedinih lokalnih vodoizvorišta – obrazlažu iz Regionalnog vodovoda.

Razlozi za povećanje cijena vode

Vlada je uvažila činjenicu da se u 2016. godini prihod po osnovu naknade na investicije na Crnogorskom primorju može projektovati na iznos od 1,2 do 1,4 miliona eura, a da su Vodovodi
Ulcinja, Bara, Budve, Tivta i Kotora ostali pri stavu da i tokom 2016. godine preuzimaju minimalne količine vode, ugovorene na godišnjem nivou, u ukupnom iznosu od 7.147.680 m3. To predstavlja samo 19% kapaciteta RVS.
JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ prethodno je dostavilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma Odluku Upravnog odbora Regionalnog vodovoda o novim cijenama vode iz regionalnog vodovodnog sistema za 2016. godinu, sa Izvještajem o SWOT analizi poslovno finansijskog stanja preduzeća.
U obrazloženju se podsjeća na to da je višedecenijski problem nedostatka vode za piće na Crnogorskom primorju, koji je bio limitirajući faktor rasta životnog standarda stanovništva, ali i razvoja turističke privrede, riješen je 2010.godine. Tada je stavljen u funkciju izgrađeni dio prve faze regionalnog vodovodnog sistema za opštine Budva, Kotor i Tivat, 2011. godine za opštinu Bar i 2012. godine za opštinu Ulcinj.
U prvim godinama cijene su se kretale od 0,45 €/m3 do 0,80 €/m3, zavisno od toga da li se radilo o zimskom ili ljetnjem periodu. Međutim, iako paradoksalno, što je cijena vode iz RVS bila niža, lokalna vodovodna preduzeća su preuzimala manje
količine vode. Zato su iz Regionalnog vodovoda 2013. godine dodatno unaprijedili stimulativne mjere i dobili saglasnost Vlade Crne Gore na jedinstvenu cijenu vode za sve VIK-ove od 0,29 €/m3, za kontinuiranu isporuku vode tokom cijele godine. No, i pod takvim izjednačenim cjenovnim uslovima Bar i Ulcinj su odbijali da preuzimaju vodu tokom cijele godine, bez obzira što su građani ovih dviju opština (naročito u Baru), bili izloženi nestašicama vode za piće u dužem vremenskom periodu.
Međutim, ni te stimulativne mjere nijesu uticale na očekivani rast stepena iskorišćenosti kapaciteta Regionalnog vodovoda, što bi za rezultat imalo i dodatno sniženje cijene vode koja se isporučuje loakanim Vodovodima. Oni čak vodu krajnjim potrošačima zaračunavaju i po nekoliko puta većoj cijeni od cijene vode iz RVS.
Radi sveobuhvatnog sagledavanja poslovne politike JP RVCP, angažovana je američka kompanija ASA (Appraisal Associates LLC) čiji je zadatak bila analiza rizika poslovanja JP, koja je nakon sprovedene analize dostavila Izvještaj o SWOT analizi poslovno-finansijskog stanja JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“. Dodatno je potvrđeno da je za održivo funkcionisanje JP RVCP i vodovodnog sektora, generalno govoreći, neophodna promjena u stavovima vodovodnih preduzeća, kao i državnih institucija, kada je riječ o adekvatnom monitoringu i isključivanju iz upotrebe izvorišta za koja ne postoje valjana i zakonom propisana vodna akta i čija voda nije odgovarajćeg kvaliteta.

Krediti “guše” poslovanje

JP RVCP je do sada uredno izmirivalo sve dospjele kreditne obaveze (koje su u 2014. godini iznosile oko 70% ukupnih prihoda JP) u ukupnom iznosu od gotovo 12 miliona eura.
Na rast obaveza po kreditima, odnosno na finansijsku stabilnost JP RVCP, od 2013. godine, posebno negativan uticaj imale su veoma visoke kursne razlike po kreditu Abu Dhabi fonda za
razvoj, s obzirom na dolarsku klauzulu.
Obaveze po osnovu preuzetih kredita će se dodatno povećati 2017. godine kada otpočinje otplata i kredita uzetog od Svjetske banke. Kada se tome doda i drastičan pad prihoda ostvarenog u 2015. godini po osnovu naknade na investicije na Crnogorskom primorju, koji je nastao kao posljedica i izmjene Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, onda je za očekivati da će u 2017. godini doći do značajnog urušavanja finansijske stabilnosti JP RVCP.
Ukoliko bi se ostalo pri cijeni od 0,29 €/m3, koja je važila u 2015. godini, preduzeće bi, uz navedeni nivo korišćenja kapaciteta, poslovalo sa gubitkom od oko 550.000 €.
Sprovedene finansijske analize naručene od Svjetske banke i EBRD, pokazale su da minimalna cijena vode iz regionanog vodovoda, koja obezbjeđuje održivo poslovanje JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” iznosi 0,60 €/m3. (Radio Jadran)

Portal Analitika