Društvo

Uspješno ralizovana humanitarna akcija „Praznici za sve“

Donacijom sredstava u iznosu od 9.212,08 € institucijama socijalne njege - Domu starih „Grabovac“ Risan (2.000,00 €), Domu starih Bijelo Polje (2.000,00 €), Zavodu „Komanski most“ (2.000,00 €), te Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju Podgorica (1.212,08 €) i Centru za prava djeteta (2.000,00 €) uspješno je okončana humanitarna akcija „Praznici za sve“, koju su u prethodna dva mjeseca organizovali Poreska uprava Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Glavni grad Podgorica uz pomoć preko 60 urednih poreskih obveznika, koji su svojim donacijama omogućili realizaciju akcije.
Uspješno ralizovana humanitarna akcija „Praznici za sve“
Portal AnalitikaIzvor

U prvoj fazi realizacije akcije već je donirano 10.337,08 € u novcu i 7.970,00 € u proizvodima, i to za novogodišnje paketiće za 1.548 djece iz JU Zavod za gluho-nijemu djecu, hraniteljskih porodica na teritoriji Crne Gore i JU Dom za djecu “Mladost” Bijela, lica smještena u dnevnim centrima za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, korisnike JU “Komanski most”, korisnike dva Resursna centra i četiri udruženja za lica sa smetanjama u razvoju u Glavnom gradu, kao i djecu iz udaljenih seoskih područja na teritoriji Glavnog grada. Sem toga, donacije u vidu prigodne opreme – sanitetski materijal, aparati za mjerenje pritiska, posteljina i sl., uručene su domovima za stare u Risnu i Bijelom Polju, te dnevnim centrima za stare u Danilovgradu i Nikšiću.

Posebna donacija uručena je JU Centar za rehabilitaciju korisnica psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori, u vidu televizora i garniture namještaja. Prema smjernicama Ministarstva rada i socijalnog staranja Centru za socijalni rad Petnjica i socijalno ugroženim porodicama u Opštini Petnjica izvršena je donacija prigodne opreme, i to dva šporeta, dva kauča, dvije sudopere i usisivača, u ukupnoj vrijednosti od 1.000,00 €. Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju Plav uručen je zamrzivač u vrijednosti od 300,00 €, te pojedinačne donacije socijalno ugroženim licima M.V. i A.J. na osnovu javnog poziva za pomoć objavljenog u medijima, u vrijednosti od po 150,00 €.

U okviru akcije prikupljeno je ukupno 27.520,00 €, u sredstvima i proizvodima, a ista predstavlja izuzetan primjer društveno-odgovornog ponašanja kompanija, koje urednim izmirivanjem poreskih obaveza zajedno sa državnim institucijama grade povoljan poslovni ambijent u Crnoj Gori, a koje su svojim donacijama kroz ovu akciju dale i doprinos obezbjeđenju boljeg funkcionisanja institucija socijalne zaštite i udobnijih uslova za socijalno osjetljive kategorije u društvu.

Portal Analitika