Politika

Cdu: Tivćani svedeni na puke učesnike u javnim raspravama

U očekivanju dogovora partija vlasti, stranaka tranzicije, predstavnika opozicije i svih ostalih, koji spadaju u sve tri kategorije pomalo, Crnogorska demokratska unija podsjeća da predstoje lokalni izbori u Tivtu. Ta utakmica će biti demokratski i politički test za sve koji žele da se kvalifikuju u predstavničko tijelo i izvršnu vlast na regularan način - putem glasanja i izbora, ocijenio je potpredsjednik Cdu Neven Staničić.
Cdu: Tivćani svedeni na puke učesnike u javnim raspravama
Portal AnalitikaIzvor

"Tivat je po mnogo čemu specifična opština. Nesumnjivo je da su u periodu iza nas postignuti uspjesi u razvoju - zahvaljujući, prije svega, projektima Porto Montenegero i Luštica i sa njima povezanim sadržajima. S druge strane, sasvim je jasno da su činjeni i da se još čine ozbiljni i nepotrebni propusti, greške i promašaji,  tipa golf terena "Boka grupe" ili turističkog kompleksa na ostrvu Sv. Marko, od kojih više nema ni traga, ni glasa.  Građani Tivta ni izdaleka nemaju koristi i čuvene "benefite" koje bi trebalo da imaju od sadržaja koji su pozicionirali naš grad na turističku i nautičku mapu Mediterana i Evrope. Naprotiv, gotovo svi trendovi i pokazatelji su negativni, prvenstveno onaj koji se tiče zapošljavanja i mogućnosti Tivćana da budu učesnici u uslugama i privrednim aktivnostima. Tu, prije svega, mislimo na zapošljavanje i na stvarne mogućnosti građana Tivta da budu dijelom privrednih aktivnosti koje su komplementarne ovako "planiranim" razvojnim sadržajima, do dovođenja u pitanje osnovnih prava građana vezanih za raspolaganje privatnom imovinom. Na velika vrata nam se vraća institut eksproprijacije, što je pogrešno i suprotno interesima građana.  Tivćani su svedeni na puke učesnike u javnim raspravama. Građani i njihovi izabrani predstavnici uskraćeni su za mogućnost da efikasno i odgovorno utiču na namjene prostora za odgovarajuće projekte i investicije", naveo je Staničić u izjavi dostavljenoj Portalu Analitika.

Cdu je već pristupila izradi sadržajnog i originalnog Programa razvoja Tivta za period 2016-2020. Taj program će, ističe, ponuditi rješenja, modele i kadrove koji treba da reformišu i stave u funkciju održivog razvoja postojeća, ali i da formiraju nova preduzeća i agencije, koji nedostaju gradu i opštini.

"Tivtu je potreban novi  koncept politike upravljanja i angažovanja ljudskih resursa. Tivat treba vratiti Tivćanima. Stanovnici Tivta treba da budu planeri i nosioci razvoja naše opštine, a ne "statistički podatak" ili puko "lokalno stanovništvo" koje se, u ime "viših" državnih ili "globalnih" ciljeva i vizija, samo posredno i sporadično konsultuje u vezi sopstvene budućnosti.  Cdu izlazi na izbore u Tivtu spremna za samostalni nastup, ali i zainteresovana za razumijevanje i za saradnju sa drugim građanskim i demokratskim partijama, listama, sa udruženjima građana i pojedincima. Tivat i Crnu Goru treba da mijenjaju oni koji ih poštuju i vole", poručio je Staničić.

Portal Analitika