Literatura

Nova antologija u izdanju OKF-a

Otvoreni kulturni forum objavio je novu knjigu pod nazivom "13 - Antologija crnogorske pripovijetke (1990–2006)", koju je priredio Vladimir Vojinović.
Nova antologija u izdanju OKF-a
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Vojinović je u svoj izbor uvrstio crnogorske pisce s kraja prošlog vijeka, te se u njegovoj antologiji nalaze - Milovan Đilas, Ćamil Sijarić, Sreten Asanović, Novak Kilibarda, Mirko Kovač, Zuvdija Hodžić, Marko Vešović, Miodrag Vuković, Zoran Kopitović, Željko Stanjević, Dragan Radulović, Andrej Nikolaidis i Ognjen Spahić.

okf1f

U predgovoru Crnogorska pripovijetka na granici XX i XXI vijeka, Vojinović zapisuje: "Možemo na taj poziv i ovako gledati - književna kritika jedna je od manifestacija prikrivene, voajerske strane čovjeka. Taj se diskurs da nametnuti upravo onda kad književnokritički fokus biva usmjeren na djela cijele skupine autora od kojih mnogi i dalje stvaraju. Ili, ukoliko "posmatrač" i sam ima autorskih aspiracija...

Autor je tri naučne monografije: Poročni sudija: studija o crnogorskom pokretu socijalne literature i međuratnim člancima i pripovijetkama Milovana Đilasa (i drugog izdanja s naslovom: Milovan Đilas u međuratnoj književnosti), Montenegrinske teme i Usmena književnost i savremena crnogorska pripovijetka. Objavio je više desetina stručnih i naučnih članaka u inostranim i domaćim časopisima. Predaje na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, na Cetinju.

Portal Analitika