Društvo

NVO Green Home: Sjutra postavljanje kontejnera za otpad u okolini Šaskog jezera

NVO Green Home će u saradnji sa JP Komunalne djelatnosti Ulcinj pristupiti postavljanju prvih pet kontejnera za komunalni otpad u okolini Šaskog jezera u srijedu 30. decembra, kako bi se uspostavilo kvalitetnije upravljanje otpadom u ovoj oblasti.
NVO Green Home: Sjutra postavljanje kontejnera za otpad u okolini Šaskog jezera
Kristina Ćetković
Kristina ĆetkovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

„Veoma oskudna komunalna infrastruktura, koja se ogleda u postojanju svega nekoliko kontejnera za otpad na ovom području, je do sada onemogućavala adekvatno upravljanje otpadom u neposrednoj okolini Šaskog jezera. Iz tog razloga je otpad iz domaćinstava spaljivan ili odlagan na divljim deponijama koje su stvarane pored puteva i staza koje mogu biti izuzetno atraktivne za pješačenje i druge aktivnosti. Kako bi smanjili pritisak na životnu sredinu, te poboljšali sveukupan kvalitet turističke ponude ovog prostora, smatrali smo važnim da se obezbijedi dovoljan broj kontejnera koji će omogućiti redovno i jednostavno odvoženje otpada sa ovog prostora na način na koji je to propisano važećim zakonima“, navodi se u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika.

U saradnji sa JP Komunalne djelatnosti Ulcinj dogovoreno je postavljanje ukupno deset kontejnera na pet lokacija od čega će prvih pet biti postavljeno u srijedu 30. Decembra a preostalih pet u toku januara mjeseca. Takođe, biće obezbijeđeno redovno odvoženje komunalnog otpada sa ovih lokacija i pristupiće se uklanjanju do sada formiranih divljih deponija na ovom području.

„Okolina Šaskog jezera teži da postane važna i prepoznatljiva turistička destinacija čija ponuda je zasnovana na prije svega prirodnim ljepotama i biodiverzitetskim vrijednostima koje su važna pretpostavka za privlačenje turista, prije svega ljubitelja prirode. Stoga je važno uspostaviti mehanizme koji će omogućiti očuvanje kvalitetnog stanja životne sredine, ali i boravak zainteresovanih turista bez neugodnih iznenađenja, kao što su divlje deponije. Poznato je da otpad ima negativan uticaj na životnu sredinu te da spaljivanje otpada u dvorištima domaćinstava, kao i odlaganje otpada na divljim deponijama, nisu dobro riješenje niti kada je riječ o zdravlju građana niti po kvalitet i stanje životne sredine. Ovim putem pozivamo lokalno stanovništvo, ali i posjetioce Šaskog jezera da otpad odlažu na predviđenih pet lokacija na kojima će biti postavljeni kontejneri“, stoji u saopštenju.

Nabavka kontejnera je obezbijeđena kroz projekat “Podrška lokalnim zajednicama u implementaciji turističkih praksi zasnovanih na prirodnim bogatstvima u okolini Šaskog jezera” koji je podržan od strane Parnterskog fonda za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF).

Portal Analitika