Društvo

Kreirati politike koje odgovaraju potrebama starijih

Crnogorske institucije treba da kreiraju politike koje odgovaraju na potrebe starijih prije nego što oni dođu u fazu zavisnosti od tuđe pomoći, poručeno je danas na okruglom stolu nevladine organizacije (NVO) Naše doba.
Kreirati politike koje odgovaraju potrebama starijih
Portal AnalitikaIzvor

Predstavnica NVO Naše doba Aleksandra Dragojević kazala je, na okruglom stolu “Smjernice za razvoj budućih politika za starije u Crnoj Gori”, da se populacija starijih posmatra kao pasivan korisnik usluga, koje su usmjerene na zadovoljavanje užeg obima životnih potreba.

„U perspektivi je potrebno aktivnosti i pažnju usmjeravati na podsticanje preostalih, očuvanih mogućnosti i potencijala i motivacije starijih da doprinosu razvoju zajednice“, navela je Dragojević u PR Centru.

Prema njenim riječima, u narednom periodu je potrebno razvijati saradnju sa organizacijama civilnog društva, donijeti adekvatnu zakonsku regulativu i omogućiti samoorganizovanje starijih osoba.

„U perspektivi je potrebno unaprijeđivati kvalitet života starijih tako što će oni proaktivno učestvovati u ekonomskom, političkom, obrazovnom, kulturnom, zabavnom i rekreativnom životu“, poručila je Dragojević.

Jelena Jauković iz Našeg doba smatra da je potrebno kod građanstva jačati svijest da je starija populacija društveni resurs, i da nije, kako je navela, bez mogućnosti da doprinese društvu.

„Potrebno je da kod starijih povećamo svijest o sopstvenim mogućnostima. Da bi ostvarivali ovu misiju, postavili smo sebi određene ciljeve - da promovišemo aktivno starenje, volonterski rad, kontinuitet starenja održati kroz međugereacijski dijalog.

Psihološkinja Anđa Backović kazala je da se u Crnoj Gori u poslednje vrijeme pojavilo više savremenih generacija starijih.

„Iako se razlikuju stariji u gradu i na selu, mi svi primjećujemo da je nekadašnjih 50 godina dobilo neki novi kvalitet. Prije 30 godina, ljudi od 50 godina su bili stariji. Sad slobodno možemo da kažemo da je nekadašnjih 50, sadašnjih 60, kao da se dobilo deset godina na boljem i kvalitetnijem životu“, navela je ona.

Uglješa Janković sa Fakulteta političkih nauka, rekao je da aktivno starenje podrazumijeva uvažavanje starosne raznovrsnosti i činjenice da postoje potencijali i neophodnost od društva za inkoporiranje te populacije u različita društvena zbivanja.

„Obučavanje i cjeloživotno učenje, dobro prijateljsko okruženje i volontiranje u pogledu zdravog ambijenta su od izuzetnog značaja“, naveo je on.

Socijalna participacija u društvenim zbivanjima, kako je istakao Janković, mora da postoji.

Okrugli sto “Smjernice za razvoj budućih politika za starije u Crnoj Gori” održan je u okviru projekta „Druga perspektiva“, koji se realizuje kroz program Fonda za aktivno građanstvo (fAKT) De facto Strong., a koji finansira Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA Civil Society Facility.

Tekst i foto: prcentar.me

Portal Analitika