Abiznis

Novi duvanski: Arapi nude 20 miliona eura ulaganja i da zaposle 135 radnika

Arapska kompanija BMJ ponudila je za Novi duvanski kombinat ulaganje od 20 miliona eura i da zaposle 135 radnika. To je saopšteno Portalu Analitika nakon današnje sjednice Tenderske komisije. "Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju koja je održana danas, izvršeno je otvaranje jedine ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za privatizaciju društva Novi duvanski kombinat AD Podgorica, od strane kompanije : BMJ INDUSTRIES FZ LLC , Ras Al-Khaimah, Ujedinjeni Arapski Emirati, saopšteno je nakon sjednice tog tijela.
Novi duvanski: Arapi nude 20 miliona eura ulaganja i da zaposle 135 radnika
Portal AnalitikaIzvor

U Tenderskoj komisiji podsjećaju da su, u skladu sa pravilima i uslovima javnog tendera za privatizaciju društva Novi duvanski kombinat AD Podgorica, definisani,  Kvalifikacioni uslovi za učešće na Tenderu prema kojima Ponudu može podnijeti Učesnik na Tenderu, ako ispunjava jedan od sljedećih uslova:ponuđač mora da dokaže na način propisan u Tenderskoj dokumentaciji da je registrovan i da posjeduje iskustvo u oblasti  poslovne  djelatnosti duvanske industrije u trajanju od najmanje pet (5) posljednjih godina koje prethode Javnom pozivu; ili ponuđač mora da dokaže na način propisan u Tenderskoj dokumentaciji da ima godišnji poslovni prihod od 10.000.000 EUR, (deset miliona eura),u posljednjoj poslovnoj godini, koja prethodi Javnom pozivu,i da ima pismo namjere ili sklopljen ugovor o upravljanju sa kompanijom koja ispunjava kvalifikacioni uslov iz tačke  4. (i), Javnog poziva.

Prema prvom uvidu u sadržaj ponude, ponuđač je dostavio ponudu za dokapitalizaciju bez kupovine akcija i u ponudi je naveo namjeru da realizuje investiciju u osnovna i obrtna sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000 eura. Investicije u osnovna sredstva iznose 18.000.000 EUR, dok su investicije predviđene za obrtna sredstva 2.000.000 EUR. U ponudi se takođe navodi  da je planirana kupovina  novog zemljišta sa objektom u kome će se organizovati proizvodnja.

"Prema podacima iz ponude, kompanija posjeduje fabriku za proizvodnju duvana kapaciteta 200.000 kartona mjesečno i raspolaže sa 20 brendova i 40 različitih proizvoda (vrsta cigareta). Ponuđač je naveo namjeru da u prvoj godini angažuje 55 radnika, i da na kraju pete godine angažuje ukupno 135 zaposlenih. Komisija će u  skladu sa definisanom procedurom, u prvoj fazi evaluacije ponude, izvršiti  ocjenu formalne ispravnosti, kvalifikovanosti ponuđača i ispunjenosti zahtijevanih uslova  utvrđenih u javnom pozivu i tenderskim instrukcijama. U skladu sa ustaljenom praksom u radu, Tenderska komisija za privatizaciju će javnost obaviještavati zvanično o svim bitnim elementima ovog postupka privatizacije, zaključuje se u saopštenju.

 

Portal Analitika