Društvo

Obilježen 12. novembar, Dan JU Zavod „Komanski most“

Povodom 39 godina postojanja i rada JU Zavod „Komanski most“, danas je ovu ustanovu posjetio sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Nikola Dedeić sa saradnicima.
Obilježen 12. novembar, Dan JU Zavod „Komanski most“
Portal AnalitikaIzvor

JU Zavod ,,Komanski most’’ je počeo sa radom 12.11.1976 godine, kao ustanova za umjereno, teže i teško psihički zaostalu djecu i omladinu. Postepeno se broj djece u Zavodu smanjivao, tako da je Zavod prerastao u ustanovu za zbrinjavanje odraslih osoba sa ozbiljnim ograničenjima u socijalnom funkcionisanju, zbog intelektualnih teškoća i drugih smetnji povezanih sa intelektualnim invaliditetom.

Zavod trenutno zbrinjava 112 korisnika, od kojih je 62 muškarca i 50 žena. Zbrinjavanje korisnika obuhvata smještaj, ishranu, obezbjeđenje odjeće, obuće i drugu njegu.

Postojeći kapaciteti Zavoda su dva objekta za zbrinjavanje korisnika. Paviljon “A“ za mušku i paviljon “B“ za žensku populaciju, dok je paviljon ‘’C’’ do nedavno bio za smještaj djece. Međutim, određeni broj djece koja su bila u tom paviljonu su navršila punoljetsvo i premještena u paviljone  shodno polu, dok je dvoje djece nakon odluke Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim  potrebama Glavnog grada, premješteno u Resursni centar za djecu i mlade u Podgorici. Shodno Planu transformacije ustanove, ovaj paviljon  je predviđen  za otvaranje jednog odjeljenja za osobe sa teškim oblikom autizma.

U cilju unapređenja  kvaliteta  usluga, smještaja i poboljšanja porodično - pravne zaštite korisnika u Zavodu se dva puta godišnje organizuju sastanci sa roditeljima-starateljima.

Korisnici prisustvuju svim humanitarnim koncertima koji se za njih organizuju, kao i mnogim kulturnim i sportskim događajima u gradu i šire. U tom kontekstu vrijedno je napomenuti i film ,,Lud za tobom’’ crnogorskog reditelja Danila Marunovića u kojem su glavni akteri korisnici Zavoda. Ovaj film je pobjednik Underhill Festa u dvije kategorije kao i mnogih drugih nagrada u regionu i šire.

Korisnici su ostvarili i značajne rezultata učešćem na Specijalnoj Olimpijadi u BiH u junu 2013. godine, kao i u septembru 2014. i 2015. godine, na kojoj je osvojeno više medalja.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u skladu sa sveukupnim procesom reforme sistema socijalne i dječje zaštite, a u okviru integralnog programa UN-a “Djelujući kao jedan” u Crnoj Gori, u saradnji sa UNDP-em pokrenulo izradu Plana transformacije ustanove ,,Komanski most”, koji je urađen u cilju pružanja podrške institucionalnoj, strukturnoj i organizacionoj transformaciji ustanove “Komanski most”. Plan se fokusira na prevenciji daljih prijema korisnika i na postepenoj de-institucionalizaciji sadašnjih korisnika kroz razvoj vještina za samostalan život i pružanje adekvatnih alternativnih servisa u okviru porodice i zajednice.

Portal Analitika