Društvo

Neracionalno trošenje "diklofenaka" može dovesti do ozbiljnih problema

Ukoliko se u Crnoj Gori nastavi dalje neracionalno trošenje ljekova koji sadrže "diklofenak", bićemo suočeni s ozbiljnim javnozdravstvenim problemom, navedeno je u ponovljenom pismu Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) upućenom zdravstvenim radnicima.
Neracionalno trošenje "diklofenaka" može dovesti do ozbiljnih problema
Portal AnalitikaIzvor

Zbog toga je, kako su poručili, potrebna kontrola upotrebe "diklofenaka", ne samo nadzorom nad odobrenirn režimom izdavanja, koji je isključivo na recept, već i propisivanja i to na svim nivoima zdravstvene zaštite, pišu Dnevne novine.

Stručnjaci Komisije za humane ljekove Evropske agencije za ljekove razmotrili su najnovije dostupne podatke o riziku od ispoljavanja kardiovaskularnih neželjenih dejstava, poput srčanog i moždanog udara, nakon primjene neselektivnih nesteroidnih antiinflamatornih ljekova, kojima pripada i "diklofenak".

Kako je ovaj zaključak otvorio pitanje sigurnosti primjene "diklofenaka", stručnjaci Komisije za ocjenu rizika na području farmakovigilance Evropske agencije pokrenuli su 2012. opsežnu analizu kardiovaskularnog rizika primjene "diklofenaka".

"Rezultati su pokazali da je na svakih 1.000 pacijenata koji su u istraživanji ma uzimali 'diklofenak' godinu dana dodatnih troje doživjelo veći vaskularnii događaj u poređenju s placebom. Uzevši u obzir sve dostu ze, Komisija je zaključila da korist primjene 'diklofenaka' nadmašuje rizike, ali da postoji povećan rizik arterijskih trombotičkih događaja povezanih s primjenom 'diklofenaka, slično kao kod selektivnih inhibitora ciklooksigenaze", objašnjavaju u Agenciji, na čijem je čelu Milorad Drljević.

 

foto: apotea.se

Portal Analitika