Društvo

Konjević pomogao porodici preminulog Irfana Kujovića

Da sindikat i poslodavac nijesu dvije strane koje su najčešće suprotnog mišljenja govori i činjenica da se ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević nije oglušio o zahtjev Sindikata Uprave policije koji mu je upućen radi pomoći u rješavanju stambenog pitanja porodice pokojnog Irfana Kujovića, policijskog službenika koji je izgubio svoj mladi život prilikom obavljanja službene dužnosti, saopšteno je Portalu Analitika iz Sindikata Uprave policije.
Konjević pomogao  porodici preminulog Irfana Kujovića
Portal AnalitikaIzvor

"Sindikat Uprave policije se, nakon tragične smrti Irfana Kujovića, obratio ministru unutrašnjih poslova zahtjevom za ispunjenje obaveza koje Ministarstvo unutrašnjih poslova ima shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, kao i da pored toga sagleda mogućnost da se porodici preminulog policijskog službenika riješi stambena potreba. Policijskom službeniku Irfanu Kujoviću je od strane Sindikata Uprave policije dodijeljena stambena jedinca koju je imenovani trebao da kupi po povoljlnim uslovima. Obzirom na novonastale okolnosti, novčani iznos koji je Kujović trebao da uplati radi kupovine stana, porodica imenovanog nije bila u mogućnosti da uplati jer je jedino on bio zaposlen. Ministar unutrašnjih poslova  je u potpunosti izmirio obavezu koju Ministarstvo unutrašnjih poslova ima prema porodici preminulog policijskog službenika, a pored navedenog je u potpunosti obezbijedio novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja njegove porodice", precizirano je u saopštenju.

Sindikat zahvaljuje na iskazanom angažovanju i brizi koju je ministar pokazao kao poslodavac prilikom rješavanja problema sa kojim se susrela porodica stradalog kolege Irfana Kujovića.

"Na ovakav način ministar pokazuje da cijeni i poštuje ovaj Sindikat, njegovu poziciju, sindikalna prava naših članova, kao i to da Sindikat i Ministarstvo djeluju u interesu službenika i građana, čime se jača integritet Ministarstva i svih zaposlenih u njemu", zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika