Društvo

Green Home: Akcija prikupljanja garderobe i školskog pribora

NVO Green Home, danas u terminu od 11:00 – 16:00, u dvije osnovne škole u Podgorici prikuplja donacije u vidu garderobe, igračaka i školskog pribora za socijalno ugrožene porodice. Akcija je organizovana u OŠ „Maksim Gorki“ i OŠ „Štampar Makarije“, nakon čega će sve prikupljene predmete u saradnji sa Udruženjem Roditelji pokloniti porodicama kojima je pomoć potrebna.
Green Home: Akcija prikupljanja garderobe i školskog pribora
Portal AnalitikaIzvor

Cilj akcije je da đaci, na jedan lijep i human način, uče o mogućnostima ponovne upotrebe kroz koju se smanjuju količine otpada koje se bespotrebno gomilaju na deponijama, te da se na ovaj način može u znatnoj mjeri doprinijeti zaštiti životne sredine. Naime, poklanjanjem starih predmeta koji su i dalje upotrebljivi, daje im se novi život, a njihov vijek trajanja produžava, što dovodi do smanjenja ukupne količine otpada.

Takođe, utiče se na štednju prirodnih resursa iz kojih se predmeti dobijaju i energije koja je potrebna za njihovu proizvodnju, pa samim tim indirektno se utiče i na ublažavanje klimatskih promjena i emisije gasova staklene bašte.

Procesu selektivnog odlaganja otpada i reciklaže potrebno je u budućnosti posvetiti još više pažnje ali se nikako ne smiju zanemariti prevencija nastanka optada i ponovna upotreba sa namjerom smanjenja ukupne količine proizvedenog otpada.

Kako bi kod što većeg boja građana probudili društvenu ali i ekološku svijest o problemu pretjerane potrošnje kao posljedice današnjeg stila života, u ranijem periodu je izrađena web platforma www.pokloni.me kroz koju je omogućena anonimna razmjena starih predmeta koji imaju upotrebnu vrijednost.

Aktivnosti su realzovane kroz projekat “Školociklaža”, koji je finansijski podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Portal Analitika