Društvo

Provjerava se policijsko postupanje u Kotoru

Savjet za građansku kontrolu rada policije pažljivo je pratio, u kontekstu postupanja policije, aktivnosti Vlade, i njenih resora, prilikom organizovanja rasprava o propisu kojim se planira urediti sloboda vjeroispovijesti, saopštio je Portalu Analitika predsjednik tog tijela Aleksandar Saša Zeković.
Provjerava se policijsko postupanje u Kotoru
Portal AnalitikaIzvor

„Tim povodom Savjet se, po sopstvenoj inicijativi, obratio direktoru Uprave policije. Prateći pisanje medija i posebno analizirajući video sadržaje u vezi sa javnom raspravom u Kotoru od 10.09.2015. godine, dostupne na Internetu, stekao se prvi utisak da policija nije možda adekvatno i profesionalno procijenila okupljanje i pretpostavila moguće incidente. Dodatno, mediji su izvijestili da su službenici policije, navodno po svojoj procjeni, propuštali građane - vjernike koji mogu prisustvovati javnoj raspravi. Takođe, nije poznato, pa se i za to interesovao Savjet, da li su organizatori javnih rasprava tražili procjenu bezbjednosnog rizika i kako su Uprava policija, CB Herceg Novi i OB Kotor bili pripremljeni za moguća veća javna okupljanja i remećenje javnog reda i mira“, naveo je Zeković.

Prema dostupnim snimcima, dodaje, stiče se utisak da policija nije adekvatno procijenila moguće opasnosti i opstrukcije po predstavnike Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) pri namjeri da učestvuju raspravi i pri njihovom izlasku iz sale u kojoj se trebala održati rasprava.

„Poglavar CPC je prema dostupnim snimcima bio podvrgnut pljuvanju, vrijeđanju i omalovažavanju usled čega je došlo, prema jednom od snimaka, i do njegovog neposrednog fizičkog kontakta s jednom starijom građankom. Savjet za zatražio provjeru da li su prisutne starešine i policijski službenici adekvatno primjenjivali policijska ovlašćenja prema građanima i učesnicima rasprava, da li su izvršene odgovarajuće provjere i pripreme za ovaj i druge skupove te koje se radnje trenutno službeno preduzimaju povodom kršenja prava“, ističe Zeković.

Direktor Uprave policije, danas, je povratno informisao Savjet da je putem elektronske pošte, od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, 09.09. zaprimljeno obavještenje da je održavanje okruglog stola, odnosno javne rasprave o nacrtu Zakona o slobodi vjeroispovijesti planirano za 10.09. u skupštinskoj sali Palate Bizanti u Starom gradu u Kotoru u 12 sati.  Rukovođeni iskustvom od ranije, analizi cjelokupne problematike za pomenutu javnu raspravu pristupljeno je profesionalno i temeljno. Prilikom sačinjavanja bezbjednosne procjene, ostvarena je komunikacija sa predstavnicom Ministarstva, u vezi čega je i sačinjena službena zabilješka.  Operativnim radom i izvršenim terenskim provjerama, raspolagali smo saznanjima da bi ovim povodom moglo prisustvovati više stotina zainteresovanih građana. Prostorni kapaciteti skupštinske sale Palate Bizanti omogućavaju prisustvo 50 građana, tako da smo konstatovali da veći broj građana neće moći da prisustvuje raspravi, usled čega  se može očekivati njihovo negodavanje.

Nakon preduzetih operativnih mjera i radnji, izvršenih terenskih provjera, sačinjena je bezbjednosna procjena javnog okupljanja, kao i plan obezbjeđenja, u skladu sa članom 129. Pravilnika o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova, a u vezi sa članom 10 stav 1 tačka 6 Zakona o unutrašnjim poslovima.

Analizirajući navedeno, a uzimajući u obzir ljudske resurse kojima raspolaže Odjeljenje bezbjednosti Kotor, upućeni su zahtjevi za angažovanje ispomoći prilikom obezbjeđenja navedene javne rasprave. Osim raspoloživih službenika OB Kotor, angažovani su, shodno zahtjevima i službenici Interventne jedinice CB Budva i CB Herceg Novi, kao i pripadnici zaštitarske službe. Cjelokupno obezbjeđenje je vršeno kroz više segmenata, odnosno kroz postavljanja kontrolnih punktova na prilaznim saobraćajnicama, operativnog pokrivanja gradske rive, uskog jezgra Starog grada i same Palate Bizanti (unutrašnje i spoljašnje operativno pokrivanje) koje su vršili službenici u civilnim uniformama i samog obezbjeđenja mjesta održavanja javne rasprave koje su vršili službenici OB Kotor, Interventnih jedinica CB Budva i Herceg Novi i angažovane zaštitarske službe.

Prilikom samog obezbjeđenja, došlo je od negodovanja okupljenih građana, koji nijesu mogli prisustvovati navedenoj javnoj raspravi, zbog nepostojanja prostornih kapaciteta. Imajući u vidu infrastrukturu Starog grada, te prilaza samom mjestu održavanja, smatramo da je angažovani broj službenika bio adekvatan sačinjenoj bezbjednosnoj procjeni, te da su preduzete sve mjere i radnje od strane angažovanih službenika na održavanju stabilnog javnog reda i mira, te spriječavanja narušavanja istog u većem obimu.

U odnosu na selektivno prisustvovanje navedenoj javnoj raspravi, ističemo da policijski službenici nijesu vršili propuštanje građana, već ovlašćeno lice Ministarstva ljudskih i manjinskih prava” stoji između ostalog u informaciji direktora Uprave policije.

Konačno, što je takođe važno, direktor Uprave policije informisao je Savjet za građansku kontrolu rada policije, “da su u vezi navedenog događaja izuzeti svi raspoloživi snimci video nadzora u cilju prepoznavanja lica i daljeg postupanja u skladu sa zakonskim propisima, napominjući da je u toku preduzimanje ostalih mjera i radnji i utvrđivanja odgovornosti prisutnih građana”.

„Rad na ovom slučaju će biti nastavljen. Savjet za građansku kontrolu rada policije koristi priliku pozvati predstavnike vjerskih zajednica i same građane koji su prisustvovali ovim događajima da dostave eventualne primjedbe  o postupanju policije“, zaključio je Zeković.  

Portal Analitika