Društvo

Nacrt zakona: Amfilohije mora plaćati poreze, Manastir Ostrog je državna imovina

Portal Analitika na zahtjev čitalaca objavljuje djelove Nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je podigao tenzije u državi i izazvao velike polemike. Prema Nacrtu Zakona, sve vjerske zajednice u Crnoj Gori moraće da djeluju u okvirima Crne Gore i da plaćaju poreze. Ono što je najvažnije, svi vjerski objekti izgrađeni u Crnoj Gori do 1918. godine, prema slovu zakona, moraju biti u državnom vlasništvu.
Nacrt zakona: Amfilohije mora plaćati poreze, Manastir Ostrog je državna imovina
Portal AnalitikaIzvor

Prema članu 27 Nacrta zakona o slobodi vjeroispovjesti, objavljenom na sajtu Vlade, kaže se da je vjerska zajednica dužna da plaća poreze, doprinose i druge dažbine, u skladu sa zakonom.

U članu 11 Nacrta stoji da teritorijalna konfiguracija vjerske zajednice koja je registrovana i djeluje u Crnoj Gori, ne može se prostirati van Crne Gore. 

“Sjedište vjerske zajednice koja je registrovana i djeluje u Crnoj Gori mora biti u Crnoj Gori”, stoji u Nacrtu zakona.

Manstiri su državna svojina: U Nacrtu se takođe navodi da “vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, a za koje se utvrdi da su izgrađeni, odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, kao kulturna baština Crne Gore, državna su svojina”.

- Vjerski objekti za koje se utvrdi da su izgrađeni na teritoriji Crne Gore zajedničkim ulaganjima građana do 1. decembra 1918. godine, državna su svojina.Vjerska zajednica djeluje u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore, javnim redom i moralom. Vjerska zajednica može biti potpuno ili djelimično oslobođena poreskih i drugih obaveza, u skladu sa zakonom. Fizička i pravna lica koja daju priloge vjerskoj zajednici mogu biti oslobođena odgovarajućih poreskih obaveza, u skladu sa zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod – navodi se u tekstu.

Prema Nacrtu zakona, organizacioni dio vjerske zajednice koji djeluje u Crnoj Gori, a čije je sjedište u inostranstvu, koji do sada nije bio prijavljen kod nadležnog organa u Crnoj Gori mora da  “priloži odluku nadležnog organa te vjerske zajednice za upis u Registar”.

- Ministarstvo, u roku od 60 dana od dana prijema uredne prijave i potrebne dokumentacije iz čl. 16 i 17 ovog zakona utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za upis vjerske zajednice propisani ovim zakonom. Ako vjerska zajednica ispunjava uslove za registraciju, Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Registar – stoji u Nacrtu.

Registrovanoj vjerskoj zajednici zabraniće se djelovanje u slučaju da:

- Djeluje suprotno pravnom poretku i javnom moralu, podstiče nacionalnu, vjersku ili drugu diskriminaciju i nasilje ili raspiruje nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju, radi netrpeljivosti i progona; 2) su svrha, ciljevi i način njenog vjerskog djelovanja zasnovani na nasilju ili koriste nasilje kojim se ugrožava život, zdravlje ili druga prava i slobode pripadnika te ili druge vjerske zajednice, kao i drugih lica na način kojim se ugrožava ljudsko dostojanstvo, 3) se utvrdi da obavlja djelatnost radi sticanja profita, suprotno ovom zakonu – stoji u Nacrtu zakona.

P.Z.

Portal Analitika