Društvo

EKIP: Operatori da primijene odluku o jeftinijem romingu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) donijela je danas novu odluku o utvrđivanju dinamike snižavanja cijena rominga, koju su od sjutra dužni da primijene operatori javnih mobilnih komunikacionih mreža na teritoriji Crne Gore.
EKIP: Operatori da primijene odluku o jeftinijem romingu
Kristina Ćetković
Kristina ĆetkovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

EKIP je odluku o snižavanju cijena rominga donio iako je Upravni sud u Crnoj Gori prethodno presudio da međudržavni sporazum, koji su prošle godine potpisale Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina (BiH) i Makedonija o postepenom snižavanju cijena rominga u naredne tri godine, nije u skladu sa interesima operatera.

Crnogorski operateri, Telekom i Telenor, žalili su se ranije Upravnom sudu i ukazali na činjenicu da međudržavni ugovor sa zemljama regiona nije ratifikovan u crnogorskom parlamentu. Upravni sud je usvojio te žalbe.

Sporazum ipak sjutra počinje da se primjenjuje.

Savjet EKIP-a je danas na sjednici donio novu odluku, koja je, kako tvrde, usklađena sa međudržavnim sporazumom, pa odluka Upravnog suda ne odlaže njegovu primjenu.

U obraloženju odluke navodi se da je regulator cijenio presudu Upravnog suda od 12. juna ove godine, kojom je poništena odluka EKIP-a iz marta, a posebno stav iz obrazloženja presude da po stanovištu tog suda nema zakonskog utemeljenja za donošenje pomenute odluke.

“EKIP prihvata pomenuti stav Upravnog suda s tim što smatra da je sud cijenio zakonski osnov koji je Agencija navela prilikom donošenja odluke, a da nije pošao od opšte konstatacije da uopšte ne postoji pravni osnov za donošenje odluke”, kazali su iz EKIP-a.

Iz tog razloga, kako su naveli, Agencija je za donošenje odluke navela isključivo odredbe zakona o elektronskim komunikacijama i o zaštiti potrošača, koje su osnov za donošenje iste, jer te odredbe, kako su objasnili, nijesu bile predmet ocjene Upravnog suda.

Iz EKIP-a su kazali da na osnovu toga proizilazi da je pravni osnov odluke sadržan u citiranim odredbama zakona o elektronskim komunikacijama i o zaštiti potrošača i da je irelevantno da li je Sporazum o sniženju cijena usluga rominga ratifikovao crnogorski parlament.

U obraloženju odluke koju je danas donio Savjet EKIP-a navodi se da je regulator saglasno praksi zemalja Evropske unije (EU) i obavezama i nadležnostima propisanim Zakonom o elektronskim komunikacijama utvrdio da cijene mobilnih telekomunikacionih servisa Crnogorskog Telekoma, Telenora i M:tela u romingu ne odgovaraju njihovoj troškovnoj zasnovanosti.

“To posebno imajući u vidu činjenicu da su pojedini operatori ponudili svojim korisnicima u pojedinim paketima, koji se ograničavaju samo na mreže operatora u istom vlasništvu u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji, cijene koje su znatno niže od cijena telekomunikacionih servisa u romingu u mrežama drugih operatora u tim zemljama”, kazali su iz EKIP-a.

Takav način obrazovanja cijena u suprotnosti je, kako tvrde, sa principima utvrđenim Zakonom o elektronskim komunikacijama.

EKIP je, kako tvrde njeni predstavnici, pošla od mogućnosti propisanih Zakonom o elektronskim komunikacijama, kojim je regulatoru dato diskreciono pravo da, ako ocijeni da postoje bitne i trajne barijere u tržišnoj konkurenciji, može operatorima naložiti pojedine mjere kojima se isti obavezuju na kontrolu maloprodajnih cijena.

„Pri tome, Agencija je pošla od prava potrošača propisanim Zakonom o zaštiti potrošača koji je propisao da su elektronske komunikacione usluge, usluge od javnog interesa i kao osnovni princip odredio pristup i korišćenje usluge od javnog interesa pod jednakim uslovima i bez diskriminacije“, zaključuje se u obrazloženju odluke.

Izvor: MINA

Portal Analitika